Tør du tage en løstrailer?
Som tidligere omtalt anvender de danske myndigheder nu EU’s kontrolliste som grundlag, når man checker de tunge køretøjer ved vejsidekontroller.

Fra den 1. januar skærpes bødekravene væsentligt, hvis kontrollen afslører fejl ved køretøjet. Hidtil har det kostet chaufføren 1.000 kroner, mens vognmanden eller ejeren er sluppet med en bøde på mellem 1.000-3.000 kroner, hvis et køretøj er blevet stoppet, og der er blevet konstateret alvorlige fejl og mangler i forhold til sikkerheden. Med lovforslaget, der træder i kraft 1. januar 2020, hæves bøden for ejeren eller vognmanden i førstegangstilfælde til 10.000 kroner, mens chaufføren straffes med en bøde på 5.000 kroner. Hvis føreren og ejeren af køretøjet er den samme person, vanker der som udgangspunkt kun én bøde.

Det er klart, at vognmanden har ansvaret for at han eget materiel er  iorden og til enhver tid opfylder lovens krav.

Tilsvarende må det overordnet være ejeren af en “løstrailer”, som vognmænd flytter i 100-vis af hver dag, der må svare for, at vognmanden kan stole på, at han ikke overtager defekt materiel, der risikerer at give ham en bøde.

Hvordan sikrer vognmanden sig lige det?
Overgangsperioden er i gang
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og den vil gælde for alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.

Inden loven træder i kraft vil optjening og afholdelse af ferie blive omfattet af en overgangsordning. Overgangsordningen løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, og ferie som lønmodtagere optjener i overgangsperioden vil blive ”indefrosset”. Det betyder, at feriemidlerne ikke kan udbetales eller afholdes. Formålet med indefrysningen er, at arbejdsgiverne undgår at skulle udbetale ferie optjent i overgangsperioden samtidig med, at de skal udbetale ferie til den nye samtidighedsferie.

I praksis betyder det, at man som arbejdsgiver skal indberette feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (overgangsordningen) til en ny fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. De indefrosne feriemidler bliver udbetalt til lønmodtageren, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Anvender du lønbureau har du formodentlig fået oplyst nye koder til brug ved lønadministrationen.

ATP har udgivet en lille 3 min. animationsfilm, der fortæller (næsten) alt, hvad man har brug for at vide – se den på http://film.atp.dk/den-nye-ferielov

Reglerne for beskatning af indefrosne feriepenge er lidt forskellige for timelønnede med eller uden overenskomstdækning og funktionærer. Du kan se et skema med overblik her!
Indekstal for 2. kvartal
Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 2. kvartal 2019 udgør 106,39, hvilket er et fald på 0,65 pct. i forhold til 1. kvartal 2019. I forhold til 2. kvartal 2018 er det en stigning på 0,82 pct.

Se indekstallene her!