Spændende medlemsarrangement hos SKIFTER

Foreningens medlemmer var i går inviteret til fyraftensmøde hos SKIFTER Lastbiler i Esbjerg. Temaet var DYNAFLEET, som mange kender og anvender i forvejen, men Allan Schmidt gav et grundigt indblik i, hvilke omfattende informationer, systemet er i stand til at levere i 4 forskellige “pakker”:

  • Brændstof & miljø
  • Positionering
  • Chaufførtider
  • Beskeder

Mest populære pakker er: Chaufførtider, som giver såvel chauffør som vognmand mulighed for et aktuelt og opdateret overblik over køre- hviletider. Med systemet kan man endvidere automatisk downloade chaufførkort og tachografdata, som opbevares sikkert på en server i Sverige. Brændstof og miljø, som giver nøjagtige statistikker på brændstofforbrug og chaufførens kørselsmønster. Et meget brugervenligt værktøj til at opnå brændstofbesparelse. Pakkerne koster kr. 215,00 pr. stk. pr. måned – læs mere om DYNAFLEET

Talte for fortsat udlånsordning

Medlemmerne af Folketingets Transportudvalg måtte torsdag lægge ører til beklagelser fra to af de organisationer, som kæmper for at bevare udlånsordningen, som den findes i godskørselsloven i dag.   ITD og Danske Busvognmænd var nemlig mødt op i udvalget for at forklare, hvorfor det efter deres mening er uhensigtsmæssigt at afskaffe udlånsordningen omkring chauffører, som ifølge de to organisationer hidtil har fungeret fint og givet vognmændene lidt fleksibilitet i hverdagen. (Kilde: Lastbilmagasinet) Om argumenterne har gjort indtryk på Transportudvalget vides ikke – rygter vil vide, at beslutningen allerede er truffet med det formål at ramme en enkelt navngiven vognmand, som i øvrigt er i gang med at flytte sine biler over på udenlandske nummerplader.

Trafikstyrelsen rydder op i reglerne

Trafikstyrelsen har udarbejdet en ændret bekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser. Bekendtgørelsen skal blandt andet gøre kravene til førere af ikke-erhvervsmæssige busser mere gennemskuelige og desuden bringe dem i overensstemmelse med EU-Kommissionens fortolkning på området. Der er høringsfrist den 26. maj 2015. Med den nye bekendtgørelse indføres en ny praksis for beregning af gyldigheden af et chaufføruddannelsesbevis efter gennemført efteruddannelse:  Hvis efteruddannelsen er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gældende chaufføruddannelsesbevis, udstedes det nye bevis med gyldighed i fem år fra udløbet af det gældende bevis. Den danske særregel om et års erfaring ved national buskørsel ophæves. Kravet om mindst to års erfaring ved buskørsel til udlandet bibeholdes dog. Kører man bus med ikke-erhvervsmæssig formål, hvor der ikke modtages betaling er der lempede krav til uddannelse. Læs nyheden på Trafikstyrelsens hjemmeside – hvor der også er link til høringsportalen.

Overenskomstmæssig løn – hvad er det?

Iflg. godskørselslovens §6 skal “Indehaveren af en tilladelse følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster”. Betyder det, at man kan oprette en lokal overenskomst med sine egne ansatte, som en busvognmand i Midtjylland fik godkendt i Højesteret? Hvad er forskellene med ATL, DTLA og KA overenskomsterne? Er spekulationerne omkring udnyttelse af overenskomster konkurrenceforvridende – eller skulle §6.3 helt afskaffes? Det håber vi at få nogle meninger om, når foreningen indbyder til medlemsmøde i Hovborg den 10. juni 2015.