Nyhedsbrev nr. 12 2014

Kommende RAV arrangementer

Bestyrelsen har planlagt flg. medlemsarrangementer i foråret:

Lørdag den 3. maj – kl. 9.00 – 15.00
Åbent hus hos Scania i Esbjerg. Karavanen af Scania Euro 6-lastbiler kommer på besøg og der er mulighed for at prøvekøre de nye lastbiler.

Foreningen deltager med en informationsstand.

Torsdag den 12. juni 2014 – kl. 18.00 på Hovborg Kro
Foreningen inviterer til medlemsmøde med temaet” Finansiering i Vognmandsbranchen”. Vi inviterer nogle repræsentanter fra bank-, forhandler- og leasingbranchen til at give deres bud på, hvad de aktuelt kan tilbyde mht. anlægs- og driftsfinansiering.

Til at samle trådene og analysere “det med småt” kommer en uafhængig finansrådgiver fra Bankpartner i Varde.

 

TUC udsender kvartalsprogram

TUC Vejen har udsendt kursusoversigt for 2. kvartal 2014.

Programmet omfatter bl.a. EU efteruddannelse, farligt gods og energirigtig kørsel.

ADR beviser har en gyldighed på 5 år og kan fornyes helt op til 12 mdrs. før de udløber – med gyldighed 5 år frem fra det tidspunkt, hvor de ville være udløbet.

Hent kursusprogrammet her.

Tilbud på ekstern bogføring

Er du træt af bogføring lørdag formiddag, kunne du måske tænke dig din egen eksterne bogholder – gratis de første 3 mdr.?

Bogføring af bilag
• Vognregnskab
• Periodisering
• Momsregnskab
• Afstemning af bank
• Afstemning af løn
• Ajourføring af dit anlægskartotek
• I tæt samarbejde med revisor tilbydes  fordelagtige priser på årsregnskab og skat

Se tilbuddet fra ITD her

Aflønning 1. maj og Grundlovsdag

Transportoverenskomsten mellem ATL og 3F:

1. maj og Grundlovsdag slutter arbejdet kl. 12.00. Presserende arbejde kan dog udføres efter kl. 12.00 og betales da med overtidssats, således at de tre første timer den 1. maj betales med det lave overtidstillæg, og timer herefter betales med det høje overtidstillæg. Alle timer efter kl. 12.00 på Grundlovsdag betales med højeste overtidssats.

Medarbejdere ansat på timeløn skal have udbetalt et acontobeløb fra frihedskontoen svarende til det antal normaltimer, medarbejderen normalt arbejder efter kl. 12.00. Der kan som hovedregel ikke udbetales større acontobeløb end det indestående på den enkelte medarbejders frihedskonto.
 
Medarbejdere ansat på fuldlønsordning med fastlagt daglig arbejdstid får uge-/månedslønnen udbetalt uden afkortning.

Der findes ingen regler i Landsoverenskomst for kontor og lager om frihed 1. maj, men hvis der i virksomheden er kutyme herfor, skal denne følges.

I henhold til § 12, c, har medarbejderen ret til en hel fridag med løn på grundlovsdag.