Nyhedsbrev nr. 11 2021

Tågen letter

Endelig ser det ud til, at Corona tågen letter. 2,5 mio. personer svarende til 43% af befolkningen har påbegyndt vaccinationen og på mandag kan vi smide det forhadte mundbind i skraldespanden.

Under sit indlæg til DTL’s generalforsamling for nyligt takkede formand Martin Danielsen alle medlemmerne for at have udvist stor kreativitet og fleksibilitet under nedlukningen af landet, så samfundet rent faktisk har kunnet fungere.

– Det er takket være jer og jeres utrættelige arbejdsindsats, at samfundet har kunnet fungere, for ingen i vores samfund har kunnet leve af mundbind og håndsprit alene (…), sagde Martin Danielsen bl.a.

Og han har fuldstændig ret for transportbranchen har igen uden at kny tilpasset sig og leveret varen, så samfundet har kunnet fungere under vanskelige og deprimerende forhold. Heldigvis ser det ud til at størstedelen af virksomhederne også har kunnet tjene en skilling – en rimelig belønning for sliddet!

Den delvise ophævelse af restriktioner betyder, at foreningens bestyrelse kan indkalde til en forsinket generalforsamling, som afholdes på Hovborg Kro fredag den 25 juni. Det bliver uden den store festivitas, men foreningen ser frem til, at det igen bliver muligt at mødes i et kollegialt samvær.

Fra juli gælder nye løn- og arbejdsvilkår for alle danske vognmænd

Fra 1. juli skal alle danske vognmænd i stil med deres udenlandske konkurrenter efterleve de nye regler for løn- og arbejdsvilkår. Kontrollen med de danske vognmænd vil foregå som en del af Færdselsstyrelsens almindelige tilsyn med tilladelsesindehavere af gods- og bustilladelser.

Tilladelsesindehavere bliver i dag udtaget til tilsyn enten periodevist eller i forbindelse med en risikobaseret udtagning.  I modsætning til de tilsyn, der føres med udenlandske virksomheder og vognmænd, vil danske vognmænd ikke blive standset ved vejsiden af hverken politiet eller vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen for at dokumentere aflønningskravene.

Læs meddelelsen fra Færdselsstyrelsen her!

PensionDanmark modtager påbud fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har undersøgt PensionsDanmarks vilkår og kommunikation til sine medlemmer og giver på den baggrund tre påbud. Pensionsselskabet må ikke fastholde kunderne med urimelige vilkår, eller forsøge at overtale kunderne til at blive, når kunderne har besluttet sig for at flytte deres hvilende pension til et andet selskab.

PensionDanmark skal bl.a. fjerne vilkår i forsikringsbetingelserne, der på urimelig måde hindrer medlemmerne i at flytte deres pensionsordninger til andre selskaber.

Læs Finanstilsynets afgørelse her!

Omkostningsindeks for lastbilkørsel 1. kvt 2021

Danmarks Statistik har d. 8. juni 2021 udsendt omkostningsindeks for lastbilkørsel for 1. kvartal 2021.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for januar kvartal = 1. kvartal 2021 udgør 107,89, hvilket er en stigning på 0,37 pct. i forhold til 4. kvartal 2020. I forhold til sidste år, 1. kvartal 2020 er det en stigning på 0,65 pct.

Hent omkostningsindekset her!

Hvordan lyder en Volvo uden motor?

Fra 1. juli 2021 skal alle nye elektriske køretøjer i EU udsende et bestemt lydniveau, når de kører med hastigheder under 20 km/t. Det påkrævede lydniveau afhænger af hastigheden og bliver højere, når hastigheden stiger. Ved den maksimale hastighed på 20 km/t skal lyden være mindst 56 decibel. USA har lignende lovgivning for køretøjer, når de kører 30 km/t eller langsommere. Hvis køretøjets lydniveau er for lavt, skal der tilføjes et eksternt akustisk alarmsystem (AVAS).

Lyt til hvordan en eldrevet Volvo kan “brumme”. Husk at skrue godt op for lyden!