Nyhedsbrev nr. 11 2016

Velkommen til RAV medlemsmøde den 16.06.16

Kan vognmandsbranchen i fremtiden overleve uden udenlandsk arbejdskraft?

Iflg. en analyse fra 2015 udarbejdet af L & F oplever næsten hvert tredje landbrug, der søger medarbejdere, aldrig eller kun sjældent, at der er nok danske ansøgere med de ønskede faglige kompetencer, og fire ud af ti har ansat udlændinge, fordi de ikke kunne få kvalificerede danskere.

Hvordan har gartneri-, land- og skovbrugets arbejdsgivere klaret den udfordring og er ”integrationen” lykkedes?

Det kommer direktør Jens Bjørn Poulsen fra GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets arbejdsgivere) og fortæller om på medlemsmødet.

Derudover bliver der et indlæg om en ny overenskomst på transportområdet, som for nyligt er indgået mellem ITD-A og Krifa.

Hent kopi af programmet her – og tilmeld dig gerne med det samme!

Tag med tur med og til ITD

De kommende uger byder på en række spændende tilbud om uddannelse, informationer og en tur ud i det blå fra ITD.

Arrangementerne er åbne for RAV medlemmer – tilmeldning via hjemmesiden (se link)
Tirsdag den 14. juni:

Køre- og hviletidsdag klokken 8.30-13.00 (for alle)
Klokken 8.30 starter dagen med morgenbrød for alle dem, der vil vide mere om køre- og hviletid. På den måde er alle sikre på at få et godt fundament for dagen.ITD’s køre- og hviletidsdag sætter fokus på alt det nye, der er sket inden for emnet, og der er interessante oplægsholdere.

ITD er vært ved en frokost for alle deltagere.

Læs mere her. Link til tilmeldingen.
Ny overenskomst, informationsmøde klokken 18.00-20.00 (for alle)
ITD Arbejdsgiver giver en status på arbejdet og en grundig introduktion i, hvordan den nye overenskomst er skruet sammen. Herunder, hvordan den nye er anderledes fra de gamle overenskomster.Samtidig giver arbejdsgiverforeningen også råd og vejledning i, hvordan den nye forening kan hjælpe med en øget grad af organisering i branchen.

ITD sørger for lidt at spise.

Læs mere her. Link til tilmeldingen.NB samme arrangement i Middelfart den 8. juni 2016

Søndag den 25. juni 2016

MC-tur for motorcykelentusiaster (tidligere omtalt i nyhedsbrevet) – Hent program her!
Sidste tilmeldingsfrist er den 13. juni 2016 – her

Varevogne under ordnede forhold

Folketinger har slutbehandlet og vedtaget forslag,der skal give varebiler ordnede forhold når de transporterer gods.
Socialdemokratiets beslutningsforslag B165 om adgangskrav til godstransport med varebiler blev slutbehandlet af Folketinget i eftermiddag. Som forventet blev forslaget vedtaget.
Det betyder, at transportministeren til efteråret skal til at kigge på, hvordan godskørselsloven kan indrettes, så man også indregner de ca. 5.000 virksomheder, der kører godstransport for fremmed regning med varebiler.

Der skal stilles krav til virksomhedens faglige kvalifikationer, økonomi, restancer til det offentlige, vandel og god skik, virksomhedsform og forretningssted samt til uddannelse af varebilschauffører.

Læs lovforslaget her!

Varebilerne kommer dog ikke med ind under køre- og hviletidsreglerne i denne omgang.