Sæt X i kalenderen den 7. maj 2015!

SKIFTER Lastbil A/S VOLVO, Esbjerg inviterer foreningens medlemmer til et arrangement torsdag den 7. maj 2015, kl. 17-19 hvor vi har mulighed for at opleve Dynafleet i aktion som effektivt hjælpeværktøj til bl.a. flådestyring. Der er forfriskninger og lidt godt til ganen. Tilmelding til Allan på tlf. 2778 5345 eller as@skifterlastbil.dk Læs invitation her

RAV bestyrelse har konstitueret sig

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Frede Matzen, formand Tonny Sørensen, næstformand Niels Ove Kristensen, kasserer Jan Lillegaard, festudvalg Asger Sørensen, festudvalg Carl Jørn Schmidt, festudvalg Preben Leth, bestyrelsesmedlem Arbejdende suppleanter: Aksel Junker og Erling Lauridsen

Slut med udlån af chauffører til kollegaen

Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til to ændringsbekendtgørelser, der ajourfører reglerne i henhold til lovforslag nr. 174 om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. Udkastene er sendt i høring med frist den 5. maj 2015. Lovforslaget har blandt andet til formål at ophæve chaufførudlånsordningen og forbedre muligheden for kontrol og håndhævelse af reglerne om aflønning af udenlandske chaufførvikarer. Der er derfor i lovforslaget indskrevet hjemmel til at kræve indsendelse af dokumentation for aflønningen af de chaufførvikarer, som udenlandske chaufførvikarvirksomheder udlejer til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret køretøj. De nye bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 15. maj 2015. Der er dog stadig kræfter i gang, som forsøger at overbevise Folketingets trafikudvalg om, at lovændringen vil betyde væsentlige gener for de vognmænd, som har behov for at låne chauffører fra hinanden. Læs bekendtgørelsen på høringsportalen

Nyt ferieår er på trapperne

Ferieåret løber fra d. 1. maj til 30. april og det er i denne periode de 5 ugers ferie skal afholdes. De 5 ugers ferie opdeles efter ferieloven i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie. Man har som lønmodtager ret til, at hovedferien på 3 uger holdes i sammenhæng i perioden 1. maj. til 30. september.   Restferien kan derimod placeres på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret, men skal som udgangspunkt gives i en sammenhængende periode på mindst 1 uge ad gangen. Feriens placering aftales mellem lønmodtageren og virksomheden. Arbejdsgiveren har en pligt til i videst muligt omfang at tage hensyn til medarbejderens ønsker, herunder særlige ønsker om ferie i skoleferien og lign. Opstår der uenighed omkring tidspunktet for afholdelse af ferien, er det i sidste ende arbejdsgiveren der ensidigt bestemmer. Arbejdsgiver skal i så fald overholde lovens varslingsregler, som medfører at hovedferien skal varsles mindst 3 måneder før afholdelse mens restferien alene skal varsles 1 måned før afholdelse.   Er feriepenge ikke indbetalt til Feriefonden, fordi virksomheden ved tilslutning til kollektive overenskomster har ret til selv at udbetale, må der kun udbetales de feriepenge, der er indberettet til eIndkomst, når du får besked om, at lønmodtager har søgt via Feriepengeinfo.   Læs mere på: https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling De nye regler om feriepenge gælder ikke, hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og hvis der i henhold til en kollektiv overenskomst er aftale om at benytte feriekort.

Tilbud fra Superdæk

Månedens tilbud fra Superdæk omfatter bl.a. REGUMMIEREDE DÆK. Hent nyhedsbrevet her