Nyttig information – eller angiveri?

I forbindelse med fornyelse af transportoverenskomsten mellem 3F og ATL er parterne blevet enige om nyt afsnit i overenskomstens §30 med følgende ordlyd:

“På anmodning fra deres tillidsrepræsentanter eller 3F’s transportgruppe skal virksomheden oplyse, hvilke underleverandører, der udfører opgaver for virksomheden indenfor overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet og adressen, som underleverandøren har oplyst til virksomheden. Ingen af de udleverede oplysninger om underleverandører kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse”

Afhængig af synsvinklen kan den nye forpligtelse opfattes som et nyttigt middel mod underbetaling og dermed konkurrenceforvridning – eller en grov indblanding i virksomhedens dispositionsret.

 

Skal vi fortsat køre med nedsat bremsekraft?

Mange medlemmer og deres chauffører har ved en vejsidekontrol oplevet kritik af bremseevnen på deres trukne materiel – selvom traileren lige har været til syn og er blevet godkendt.

Er det fordi størstedelen af materiellet produceres i Tyskland til tyske forhold og en totalvægt på 40 t. og bremsesystemet dermed er opsat til en bremseevne på 40%?

Kan man ikke blot bede sit værksted om at optimere bremseevnen til f.eks. 60% ved at ændre opsætningen? Umiddelbart ikke, for det kræver en ny G-erklæring! Er rammerne i lovgivningen dermed for smalle?

Er det ikke rimeligt, at en trukken enhed bremser ligeså effektivt som den trækkende enhed, typisk +60%?

Der er en række ubesvarede spørgsmål omkring bremser – og måske en lovgivning, der hindrer operatørerne i at opnå de optimale betingelser – selvom materiellet er konstrueret til det.

Denne problematik vil foreningen gerne have forklaret af fagfolk og derfor inviteres til temaaften:

TORSDAG den 8. juni 2017 kl 18.00 hos Noer Service, Toftlund

Gode råd forud for studenter kørsel

Snart springer studenterne ud, og det fører altid eksamenskørsel med sig. Derfor har Færdselsstyrelsen sendt en meddelelse ud om hvilke regler, der gælder. Og der er flere regler at forholde sig til.

Man kan køre med studenter, når betingelserne i bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog med videre er overholdt. Det betyder, at man ikke behøver en tilladelse udstedt af politiet.

Læs reglerne via dette link: Regler for studenterkørsel

Nu vejledning om frontmonteret udstyr

Efter pres fra DTL bliver færdselslovgivningens regler om frontmonteret udstyr på lastbiler nu ændret af Færdselsstyrelsen og samlet i en særlig vejledning.

Læs mere om Færdselsstyrelsens vejledning om frontmonteret udstyr på lastbiler her

Tilmelding til MC-tur åbnet

Som omtalt i sidste nr. af nyhedsmailen, inviterer ITD igen i år medlemmer af RAV på motorcykel tur ud i det blå.

Tilmeldingen er netop åbnet, og turen finder sted lørdag den 24. juni 2017.

For tilmelding til årets MC-tur og forudbestilling af hotelværelse kontakt distriktskonsulent Dan Zoega Christensen på dzc@itd.dk eller Lisbeth Jørgensen aej@itd.dk

Læs mere om arrangementet: Her!

Sidste chance for tilmelding er mandag den 6. juni 2017, klokken 12.00.

Optræk til kø – nyt asfalt på Esbjerg motorvejen

Fra den 23. maj og cirka tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Korskroen.

 

Arbejdet finder sted i begge retninger mellem frakørselsrampe 72 Bramming og frakørselsrampe 75 Esbjerg N.

Arbejdet vil blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.00 – 07.00 dog først fra kl. 20.00 på rejsedage op mod helligdage.

Læs mere: Her!