Valgkamp uden transport og trafik?
Indtil videre fylder miljø- og indvandrerpolitikken mest i den langstrakte valgkamp forud for folketingsvalget den 5. juni.

Derimod hører vi ikke meget om de opstillede partiers forslag til transport- og trafikpolitik. Det er forventeligt men alligevel uforståeligt, for begge områder er jo væsentlige for et velfungerede samfund.

Lidt er der dog kommet frem: Mette Frederiksen har meldt ud, at Socialdemokratiet vil ændre på den 112 mia. kroners trafikplan, som regeringen og Dansk Folkeparti enedes om for noget tid siden. Dermed er der udsigt til at – hvis hun får magt til det – vil flytte nogle milliarder anlægskroner fra asfalt til skinner. Det vil næppe gaven hverken vores branche eller samfundet som helhed.

Dernæst er der nok ingen tvivl om, at det kribler i fingrene hos rød blok for at skærpe kravene til miljøzoner og lægge yderligere afgifter på transport.

Skulle resultatet blive, at rød blok får magt som de har agt og vejtransporten rammes af yderligere restriktioner og afgifter, der fordyrer transporten, er det i sidste ende forbrugerne, der må til lommerne.  Men vi kommer i første omgang til at finansiere merudgifterne.
Pension er kedeligt
Pension er kedeligt – men trods alt noget vi alle håber en gang at få brug for.

Emnet er kompliceret og skattereglerne endnu mere. Hvordan er man dækket af det offentlige, hvis man mister erhvervsevnen og er det nok at spare op i sin egen virksomhed?

Disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på når Brian Rosendahl Sandbæk, Sandbæk Finans og Christian Hammer fra Revisionsfirmaet KRH ApS gæster os på kroen torsdag den 13. juni, hvor foreningen inviterer til forårets medlemsmøde.

Invitation udsendes til medlemmer senere på ugen.

Intelligent takograf fra den 15. juni 2019
Fra 15. juni 2019 skal alle nyregistrerede køretøjer, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, være udstyret med en intelligent takograf.

Det er registreringsdatoen for køretøjet, der er afgørende for, om køretøjet skal være udstyret med den nye intelligente takograf. Den nye intelligente takograf fungerer som den digitale (den nuværende) takograf, men har derudover nogle nye funktioner – bl.a:

Den er forbundet til det globale satellitnavigationssystem og registrerer køretøjets position ved arbejdsperiodens påbegyndelse og afslutning samt ved hver tredje times kumulerede køretid.

Den  er udstyret med kommunikationsudstyr, der giver myndighederne mulighed for tidlig fjernafsløring af mulig manipulation eller misbrug.

VDO har lavet en lille præsentationsfilm, der i billeder viser de nye funktioner i deres version 4.0 – se den her!
VOLVO og RENAULT forhandler med kanon resultat
Autohuset Vestergaard-koncernen har netop offentliggjort årsrapporten for 2018. Koncernen kom ud af 2018 med et overskud på DKK 135,5 mio. før skat mod et overskud i 2017 på DKK 103,3 mio. Omsætningen i koncernen steg i samme periode med 13% til DKK 3,7 milliarder. Resultatet er koncernens hidtil bedste. Koncernen har i 2018 beskæftiget 780 medarbejdere.
Lastvogne og busser
Autohuset Vestergaards aktiviteter omfatter bl.a. salg og service af Volvo- og Renault-lastvogne samt service af Volvo-busser og MAN-lastvogne mv. Overskuddet før skat udgør i 2018 DKK 62,3 mio. mod DKK 39,0 mio. i 2017. Omsætningen er i 2018 steget med 16% til DKK 663 mio.