Nyhedsbrev nr. 1

NYHEDSBREV NR. 1 2013

 

1. Velkommen til nyt foreningsår

2. Medlemsfesten på skinner – næsten

3. NEM ID erhverv

4. Presseomtale – bestyrelsen svarer

1. Velkommen til nyt foreningsår

Bestyrelsen har afholdt årets første møde, som stod i generalforsamlingens tegn.
Datoen for årets ordinære generalforsamling er traditionen tro den første lørdag i
marts, i år lørdag den 2. marts 2013 – kl. 09.00. Bemærk venligst, at vi starter lidt
før end tidligere år, idet RAV af 2012 holder generalforsamling umiddelbart efter.

2. Medlemsfesten på skinner – næsten

En tradition, som der ikke kan røres ved, er afviklingen af den årlige medlemsfest 
i forbindelse med generalforsamlingen.
Programmet i år bliver derfor en tro kopi af tidligere år med kroens lækre mad, god
dansemusik, konkurrencer og festligt samvær.
Forberedelserne skrider planmæssigt frem og bestyrelsen håber på samme solide
tilslutning, som der er tradition for fra tidligere år.

3. NEM ID erhverv

Et medlem gør opmærksom på, at indehavere af virksomheder, der drives 
som personligt firma, nu har behov for NEM ID såvel til privat brug som til brug i
virksomheden. NEM ID oprettes separat til CPR og CVR nr.
NED ID Erhverv kan nu oprettes med nøglekort, som det kendes til den private
NEM ID og kan erstatte Digital Signatur.
NEM ID Erhverv bestilles på www.nemid.nu

4. Presseomtale – bestyrelsen svarer

Det har for nyligt i pressen af et medlem været påstået, at bestyrelsen skulle have
forsømt at tilgodese foreningens vedtægter under processen med udmeldelse af
RAV af hovedforeningen DTL.
Bestyrelsen har valgt ikke at diskutere foreningens interne forhold i pressen.
Men bestyrelsen vil til enhver tid gerne redegøre for sine handlinger overfor
ethvert medlem af foreningen. I det nævnte tilfælde er der giver flg. svar:
Bestyrelsen i RAV mener, vi i alle forhold har handlet i overensstemmelse med
foreningens vedtægter.Vi har ej heller hørt fra andre medlemmer, som påregner at blive udsat for tab i
forbindelse med udmeldelsen af hovedforeningen.
Derfor tillader vi os indtil andet måtte være påvist, at opfatte beskrivelsen af muligt
bestyrelsesansvar som teoretisk.
Som det er bekendt, har vi under hele forløbet støttet os til foreningens juridiske
rådgiver, netop for at sikre at processen er foregået under hensyntagen til
vedtægternes bestemmelser.
Den nævnte skrivelse fra DTL’s advokat giver os ikke grund til at tvivle på, at vi har
modtaget den korrekte rådgivning.
Vi kan ikke forestille sig, at noget medlem af RAV vil lide tab pga. af bestyrelsens
dispositioner, som i øvrigt er godkendt af generalforsamlingen.
Bestyrelsen håber herefter, at man vil dele vort ønske om at kigge fremad og
bruge kræfterne på at skabe den nye RAV, som i øvrigt er kommet godt fra start.