GODT NYTÅR!

Foreningen ønsker GODT NYTÅR til alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet!

Et ønske om et godt nytår hører sig til på denne årstid for vi ønsker jo altid at det nye ubekendte år bliver mindst ligeså god – og gerne bedre – end det gamle.

Når det gælder temperaturen på erhvervsklimaet, er spørgsmålet om ikke vi får rigtig godt brug for de gode ønsker i det kommende år. Transportbranchen følger med konjunkturerne og transportbehovet bestemmes af forbrugere, industrivirksomheder og begivenheder ude i verden. Vi kan desværre ikke selv påvirke udbuddet af transportydelser, men kun stå parat til at løfte den mængde, der til enhver tid er tilstede.

Desværre har mange transportører efter sommerferien oplevet, at der ikke har været helt den samme fart på opgaverne, som vi har været vant til i tiden efter sidste finanskrise. Forklaringen er svær at finde og er ganske givet ikke entydig. For medierne er modsat fyldt med beretninger om arbejdskraftmangel, boligmangel og varsler om overophedning.

Derfor er der ingen sikre holdepunkter for, om man skal være på forkant og enten opruste eller nedruste sin forretning. Heldigvis er det ikke en helt ny situation for en branche, der er vant til at udvise fleksibilitet og indrette sig på kort sigt.

Velkommen til et nyt foreningsår 2019!

Nye satser i den grænseoverskridende 3F overenskomst

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er forhøjet fra 1. januar 2019.

Derfor har ATL og 3F Transport tilpasset den grænseoverskridende overenskomst med de nye satser. Der er indgået et protokollat om ændring af satserne for skattefri rejsegodtgørelse.

Ny administration af VEU-midler

Den 1. januar 2019 overtager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB – udbetalingen af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring i forbindelse med al efter- og videreuddannelse.

Den nye ordning skal gøre ansøgningen og udbetalingen af VEU-godtgørelse mere enkel, så flere benytter sig af VEU-ordningen, når medarbejdere deltager i efter- eller videreuddannelse. VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når dine medarbejdere deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne og ikke har en videregående uddannelse. VEU udgør 100% af dagpengesatsen som i 2019 er kr. 871 om dagen.

Fremover ansøger I eller jeres medarbejder om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, samtidig med at medarbejderen bliver meldt til et kursus eller en uddannelse på efteruddannelse.dk. Efter uddannelsen er slut, får I automatisk pengene udbetalt fra AUB, uden I behøver gøre mere. Samtidig får I et brev i Digital Post, hvor I kan se grundlaget for udbetalingen eller et evt. afslag på udbetaling. Hvis grundlaget har ændret sig, skal I oplyse AUB om det.

Læs mere om udbetalingen af VEU:

https://indberet.virk.dk/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag/veu-godtgoerelse

Læs mere om VEU her:

http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse

Skattefri rejsegodtgørelse 2019

Med virkning fra 1. januar 2019 reguleres satsen for betaling af skattefri rejsegodtgørelse fra 498,00 kr. (2018) til 509,00 kr. pr. døgn.

Når en medarbejder rejser i forbindelse med arbejde, kan arbejdsgiveren udbetale en skattefri rejsegodtgørelse til medarbejderen, såfremt rejsen har en varighed af mere end 24 timer. For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet.

Det er arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at alle betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen. Medarbejderen kan i stedet tage fradrag i sin skattepligtige indkomst.

For mere information om reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse se SKATs hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214

Foreningen fornyr aftale med Skifter Biler

Foreningen har fornyet samhandelsaftalen med Skifter Biler A/S, Aabenraa, Padborg, Herning og Esbjerg om servicemuligheder og tilbud.

Aftalen indebærer bl.a. rabat på timepriser (PHV/Trailer), rabat på lørdagstillæg, expres-service og bonusaftale.

Læs mere på www.ravf.dk/indkøbsaftaler.

Foreningskalenderen

Næste begivenhed i foreningskalenderen er Generalforsamling og vognmandsfest
LØRDAG den 2. marts 2019 på Hovborg Kro

Som altid holdes generalforsamlingen den første lørdag i marts så send venligst kryds i den nye kalender.