• Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse for få udbetalt G-dage.
  • Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger før fratræden have arbejdet, hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst to uger.