GODT NYTÅR!

Det nye år er allerede næsten 2 uger gammelt og hjulene ruller forhåbentligt lystig igen hos foreningens medlemmer.

Verden er blevet mindre og fremtiden endnu mere usikker, men et er stadigt sikkert: godset skal ud.

Og forhåbentligt i stigende mængder uden at vi dog igen oplever en overophedning nu, hvor vi nærmer os 10 års dagen for finanskrisens indtræden.

For meget eller for lidt gør det vanskeligt at dimensionere og udnytte ressourcerne. For de fleste er det kun enkle dage om året, hvor alt går op i en højere enhed af sig selv. Men det er de vilkår, branchen altid har levet med og som branchen dygtigt har indrettet sig efter.

Så mon ikke det lykkes igen i det nye år, så vi alle bevarer den gode arbejds- og virkelyst og ender med at have tjent en “lille” skilling!

 

Dagpengesatser 2017 (gældende fra d. 2/1-2017)

Dagpengesatsen justeres ved hvert årsskifte. Fra 2.1.2017 er satsen

For lønmodtagere:

  • Fuldtidsforsikrede:
    DKK 849,- pr. dag (DKK 4.245,- pr. uge)
  • Deltidsforsikrede
    DKK 566,- pr. dag (DKK 2.830,- pr. uge)

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

App til indberetning af godsstatistik

Danmarks Statistik har udviklet en ny app, der kan lette besværet for de vognmand, der bliver udtrukket til at indsende gods- og kørselsstatistik.

Du kan prøve appen, der findes både til Apple og Android telefoner og tablets ved at downloade den via Danmarks Statistiks hjemme side.

Her findes ligeledes en en video, der demonstrerer brugen.

Læs mere ved at klikke her

Overenskomstfornyelser i 2017

Chaufføroverenskomsten mellem 3F og ATL udløber den 28.02.2017 og forhandlingerne om en fornyelse er godt i gang. Erfaringsvis når man ikke at have en ny aftale på plads inden den 1. marts, hvilket medfører den gene for arbejdsgiver, at virkningen af ændringer i aflønningsforhold skal tilbagereguleres, når overenskomsten endelig er på plads.

Traditionelt stilles der fra lønmodtagerside krav om højere løn og øget indbetaling til fonde, hvorimod arbejdsgiversiden ønsker større fleksibilitet og imødekommelser, der kan forbedre virksomhedens konkurrencemuligheder overfor udenlandske aktører.

Der er tradition for, at DTL-A tiltræder forhandlingsresultatet mellem 3F/ATL.

Overenskomsten mellem ITD-A og Krifa løber indtil den 30.06.2017 og her indleder man inden længe ligeledes forhandlingerne om fornyelse.

RAV generalforsamling 2017

Datoen for foreningens årlige ordinære generalforsamling og medlemsfest ligger fast på den 1. lørdag i marts måned.

I år falder den første lørdag den 4. marts og vi beder venligst medlemmer om allerede nu at sætte X i kalenderen!