Jubilæum i Billum

Vognmand Tage Fjord Ørskov kunne den 1. januar 2016 fejre 25 års jubilæum i virksomheden Sv. Aa. Jensen A/S, Billum.

Det bliver fejret med åbent hus/reception på Billum Kro i morgen lørdag den 9.1.2016 fra kl. 12 til 17.

Jubilæum i Skovlund

Den 1. januar 2016 var det 25 år siden Reiner Pedersen startede som chauffør hos Jørgensen og Kristensen Transport A/S i Skovlund.

Det markerer virksomheden med en reception i morgen lørdag den 9. januar 2016 kl. 13. – ? på Skovlund Kro.

Er du sikret ved uarbejdsdygtighed?

Du kan nu tegne en driftstabsforsikring, der med en karens på 3 uger, udbetaler en aftalt månedlig ydelse i op til 49 uger hos AIE Insurance Brokers I/S

Kan tegnes af indehaver(e)/nøglepersoner.

Præmien er en driftsudgift og udbetalingerne tilfalder firmaet.

Pris eksempel: udbetaling 20.000,- kr. pr. måned koster 5.076, – kr. pr. år pr. forsikrede.

Alle virksomhedstyper kan tegne dækningen, prisen er ens for alle.

For yderligere information, se vedhæftede fakta ark, eller ring på 60 20 49 94.

Nye ATP bidragssatser fra 1.1.2016

Fra 1. januar 2016 stiger ATP-bidraget. Der betyder, at A-bidraget stiger til 3.408 kr. om året pr. fuldtidsansat.

  • For ugelønnede og 14-dageslønnede gælder nye satser fra begyndelsen af første hele lønperiode efter den 1. januar 2016.
  • For månedslønnede og løsarbejdere gælder de nye satser fra og med den 1. januar 2016.

ATP-bidraget er forskelligt afhængigt af, hvordan medarbejderen er aflønnet.

Som arbejdsgiver skal du indberette og betale det samlede ATP-bidrag. Af det samlede ATP-bidrag skal du som arbejdsgiver betale 2/3. Den sidste 1/3 skal du trække fra den ansattes løn.

Der er forskellige satser, alt efter hvordan din medarbejder er aflønnet:

  • månedslønnede
  • 14-dages lønnede
  • ugelønnede og
  • løsarbejdere

Se de nye satser her!

RAV generalforsamling og medlemsfest 2016

Datoen for foreningens årlige ordinære generalforsamling og medlemsfest ligger fast på den 1. lørdag i marts måned.

I år falder den første lørdag den 5. marts og vi beder venligst medlemmer om allerede nu at sætte X i kalenderen!