Nyhedsbrev nr. 1 2014

Virksomhedsbesøg hos ITD/FDE!

Som bekendt har foreningen tegnet et associeret medlemskab af ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Men hvad indebærer det, og hvordan udnytter foreningens medlemmer de fordele, der er forbunden med medlemskabet?

Det får du mulighed for at få opklaret, når ITD inviterer på virksomhedsbesøg i Padborg

Lørdag den 25. januar 2014 – formiddag.

Indbydelse udsendes inden længe og programmet vil omfatte en præsentation af ITD/FDE, rundvisning i ITD huset – samt en nærmere gennemgang af fordelsprogrammet for RAV medlemmer – og lidt til ganen!

Halvtreds tons på seks aksler!!

Udstyret skal imidlertid være korrekt for at kunne udnytte reglerne.

Med indtrædelsen i det nye år, er reglerne for vogntogsvægt på seksakslede vogntog blev ændret i opadgående retning fra 48 til 50 tons. Dermed vil mange nordiske vognmænd kunne opnå en bedre udnyttelse af deres seksakslede vogntog i Danmark.

I dimensionsbekendtgørelsens sidste ændring, der er fra dec. sidste år, hedder det:

Køretøjers totalvægt
§ 21. Køretøj med hjul, der er forsynet med dæk (luftgummiringe), må ikke køre på vej, såfremt køretøjets faktiske totalvægt overstiger summen af de akseltryk, der er tilladt for køretøjer, jf. dog stk. 8) for vogntog med seks aksler bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 50.000 kg.
Der er dog flere forhold som man skal iagttage ved kørsel med seksakslede vogntog. Blandt andet dimensionsbekendtgørelsens § 21, Stk. 6., der siger: På sættevognstog med en faktisk totalvægt på mere end 44.000 kg, skal afstanden mellem lastbilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel være mindst 4,00 m.
Dertil kommer, det helt grundlæggende, at traileren skal være udstyret med en kongebolt, som kan overføre trykket til trækkeren. Det hjælper f.eks. ikke at trækkeren kan klare 18 tons tryk på sættevognskoblingen, hvis trailerens højest tilladte bolttryk kun er 15 tons. Denne problemstilling er der uden tvivl mange ejere af gardintrailere, som vil få øjnene op for i den kommende tid.
For ejere af forvogn-hængervogntog, skal man ligeledes være sikker på at sammenkoblingen er korrekt og det anvendte gavlsæt, trækbjælke, påhængsvognskobling samt både trækstang og prodsøje, skal være af den korrekte type og standard.

Her kan du læse den ændrede bekendtgørelse.