Klippekortsordning for kranvogne og andre specialkøretøjer er på plads

DTL og DTL Kran Blok Erfa’s forhandlinger med Miljøstyrelsen med at få etableret en dispensationsordning for bl.a. tunge kranvogne og andre specialkøretøjer udstyret med motorer, som ikke opfylder Euro 6-normen, og som bliver dømt ude i miljøzonerne efter 31. december i år, har båret frugt i form af en klippekortsordning. Det oplyser DTL Kran Blok Erfa i en nyhedsmail. 
– Miljøstyrelsen har netop åbnet en hjemmeside med en særlig ordning for tunge specialkøretøjer, hvor man kan læse om mulighederne for at anvende en klippekortsordning, der giver mulighed for at få tildelt et begrænset antal ”klip” til kørsel i miljøzone, lyder det.

 

Særlig ordning for tunge specialkøretøjer

Et tungt specialkøretøj kan i særlige tilfælde ansøge om en klippekortsordning, hvor der tildeles et begrænset antal ”klip” til kørsler i en miljøzone.
Bemærk at ordningen kun gælder specialkøretøjer. Et specialkøretøj er defineret ved at den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen for chassiset.
Tunge specialkøretøjer, hvor det er dokumenteret fra en filterleverandør, at det er teknisk umuligt at eftermontere et partikelfilter, eller hvor prisen for eftermontering af filtret væsentligt overstiger gennemsnitsprisen for filtre til specialkøretøjer, kan være berettiget til dispensation efter en såkaldt klippekortsdispensation, som giver adgang til miljøzonerne i begrænset omfang.
Krav der skal opfyldes og dokumenteres
Køretøjet skal være et tungt specialkøretøj (over 3.500 kg – et specialkøretøj defineres ved, at den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen for chassiset)
At det er teknisk umuligt at eftermontere et partikelfilter (dokumenteret af en filterleverandør) eller at partikelfilterprisen ligger væsentligt højere end gennemsnitsprisen for filtre til specialkøretøjer (dokumenteret ved et tilbud fra en filterleverandør/montør).
Bemærk at dokumentation for teknisk umulighed fra køretøjsproducenten ikke er nok dokumentation, da filterleverandører ofte kan tilbyde andre filterløsninger.
Vilkår for klippekortet, hvis ovenstående er opfyldt og dokumenteret
Klippekortet består af 25 miljøzoneklip, som kan anvendes inden for 5 år fra klippekortets udstedelsesdato. Der kan ikke søges yderligere dispensation før efter de 5 år er gået.
Klippene kan anvendes fleksibelt over den 5-årige periode alt efter kørselsbehov.
Klippene tildeles et specifikt køretøj ud fra køretøjets registreringsnummer og stelnummer.
Et klip gælder ét døgn (kl. 00.00-23.59) som ved andre typer af dispensationer. Bemærk at miljøzonereglerne også gælder parkerede køretøjer i miljøzonen.
Miljøstyrelsen skal kontaktes 4 uger før et klip skal anvendes eller senest 72 timer efter et akut opstået behov for indkørsel i en miljøzone.
Ansøgning
Ansøgning om tildeling af klippekort skal ske ved at ejeren/brugeren af køretøjet indsender en ansøgning om dispensation og inkluderer den nødvendige dokumentation:
Kopi af den originale registreringsattest.
Tro og love erklæring fra ansøger på at køretøjet er et specialkøretøj, hvor den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen for chassiset.
Derudover skal ét af følgende to forhold gøre sig gældende og kunne dokumenteres:
Eftermontering af partikelfilter er teknisk umuligt (dokumentation indhentes fra en filterleverandør og ikke fra køretøjets producent)
Partikelfilterprisen ligger væsentligt over gennemsnitsprisen for filtre til specialkøretøjer (dokumentation skal vedlægges i form af et konkret tilbud fra en filterleverandør/montør)
Ansøgning om dispensation – virk.dk
Ansøgningen skal indgives til Miljøstyrelsen senest tre måneder før første dispensation skal bruges. Angiv ”KLIPPEKORT” i feltet: “Yderligere oplysninger vedr. din kørsel i miljøzonerne.
Bemærk at afgørelsen på ansøgningen altid vil bero på en konkret vurdering af det fremsendte.
Sådan bruges klippekortet
Ejeren eller brugeren af køretøjet, som allerede har fået tildelt en klippekortsdispensation skal:
Kontakte Miljøstyrelsen 4 uger før en planlagt opgave for at gøre brug af klip.
Kontakte Miljøstyrelsen senest 72 timer efter en akut opgave i miljøzonen for at gøre brug af klip.
Angive journalnummer for klippekortsdispensationen og køretøjets registreringsnummer ved kontakt med Miljøstyrelsen. Journalnummer fremgår af den fremsendte afgørelse.
Fremsende ovenstående oplysninger til miljozoner@mst.dk. Angiv ”KLIPPEKORT – brug af klip” i emnefeltet.
Vær opmærksom på at kontrollen i miljøzonerne foregår ved digital fotokontrol baseret på nummerpladegenkendelse sammenholdt med oplysninger i Motorregistret (DMR). Miljøzonereglerne gælder også for parkerede køretøjer i miljøzonerne.
Eventuelle ændringer til ovenstående praksis vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside, hvorfor det anbefales altid at holde sig opdateret her.