Ribe Amts VOGNMANDSFORENING af 2012

Ribe Amts Vognmandsforening tæller ca. 90 medlemsvirksomheder fortrinsvis fra Varde, Billund, Vejen, Esbjerg og Fanø kommuner.

Foreningen er er uafhængig og selvstændig brancheforening for virksomheder i eller med tilknytning til vognmandserhvervet.

Foreningen har indgået en associeringsaftale med brancheforeningen ITD, der giver medlemmerne adgang til en lang række fordele.

Foreningen har tilknyttet en konsulenttjeneste , der bl.a. har til opgave at rådgive foreningens medlemmer i alle brancheforhold.

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemsskab.