Nyhedsbrev nr. 9 2019

Valgkamp & foreningsfrihed
Det er blot 3 dage siden, at der blev udskrevet valg til Folketinget og mange er måske allerede trætte af at høre kandidaterne skændes og love guld og grønne skove i vanlig stil. For showet kommer til at stå på i godt 3 uger endnu.

Men der er alligevel grund til at interessere sig for valgresultatet.  For sammensættes det nye Folketing anderledes end i dag så magtbalancen tipper – hvilket det foreløbigt tyder på – kan det få stor betydning for vort erhverv.

Så derfor viderebringer vi en invitation til Vælgermøde, hvor emnet, der skal diskuteres er foreningsfrihed og retten til at vælge sin egen firmapensionsordning.

De deltagende folketingskandidater er:

Niels Flemming Hansen (K)
Anni Matthiesen (V)
Troels Ravn (S)
Karina Lorentzen (SF)

Mødet holdes i eftermiddag hos virksomheden Dansk Transport Emballage – se indbydelse/program her!

Der er fri adgang for alle og virksomheden er vært ved en grillpølse og øl/vand
Regeringsudspil til bekæmpelse af social dumping
Regeringen nåede inden der blev udskrevet valg at komme med 63 forslag – herunder en stribe til blandt andet bekæmpelse af social dumping og unfair konkurrence.

Udspillet kommer at oven på den skandaløse Kurt Beier-sag fra Padborg, der inspirerede et enigt Folketing til at nedsatte det såkaldte Padborg-udvalg for at finde løsninger, der kunne imødegå den massive sociale dumping, unfair konkurrence og spekulation i omgåelse af regler.

Udvalget mener, der er er brug for en bedre balance mellem beskyttelse af den fri bevægelighed på den ene side og urimelige konkurrencevilkår gennem uordnede forhold og omgåelse af reglerne på den anden side.

Det kræver balance gang for EU lægger som bekendt stor vægt på uindskrænket konkurrence og fri bevægelighed.

Læs forslaget og bedøm om udvalget har fat i det rigtige – her!
Chaufføraflønning 1. maj og Grundlovsdag

3F/ATL overenskomsten:
Presserende arbejde kan begge dage udføres efter kl. 12 og afregnes da med en overtidssats svarende til: 1, maj: første 3 timer som 1.-3. overtime – øvrige med højeste overtidstillæg Grundlovsdag: Alle overtimer efter højeste overtidstillæg
Krifa/ITD-A overenskomsten: 1. maj er almindelig hverdag Grundlovsdag er en hel overenskomstmæssig fridag.
Datatilsynet kom på besøg I efteråret 2018 var Datatilsynet på tilsynsbesøg hos Taxa 4×35. Besøget resulterede i et bødekrav på 1,2 mio. kr. Det giver en god indikation af, hvordan tilsynet fremover vil vurdere og taksere overtrædelser af databeskyttelsesforordningen og kan også bruges som tjekliste til egne processer inden for databeskyttelse.

Læs mere!

Kontakt venligst foreningskontoret, hvis du ønsker rådgivning til at sikre dig.
Slut med IVS’er
Det betyder, at der fra og med den 15.4. ikke længere kan stiftes nye IVS’er. Det betyder også, at der fra og med denne dag kan stiftes nye ApS’er for 40.000 kr. – i modsætning til 50.000 kr. som hidtil. Og så betyder det, at at eksisterende IVS’er skal omregistreres til et ApS (med en kapital på mindst 40.000 kr.) senest om 2 år. Ellers vil selskaberne blive sendt til tvangopløsning.

IVS’er stiftet med en indskudskapital på kr. 1,00 har bl.a. været populære i transportbranchen og mange af selskaberne har haft en meget kort levetid.

Nu bliver der lidt “rabat” på indskuddet i et APS uden at kapitalkravet er uoverskueligt f.eks. ved stiftelse af en vognmandsforretning.
RAV & foreningsfrihed
Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet er der fra forskellig side bestræbelser i gang for at få dom for, at staten skal sørge for at foreningsfriheden skal beskyttes så ingen privatpersoner eller virksomheder kan tvinges til mod deres vilje at underlægge sig en overenskomst oprettet af organer, man ikke identificere sig med.

ITD Arbejdsgiverforening har med dette formal få øje lagt sag an mod staten og en gruppe af selvstændige vognmænd har ligeledes stævnet ikke blot staten med også 3F. Sidstnævnte fordi man benytter sig af ikke lovlige kampmidler til at tvinge virksomheden til at underskrive en lokaloverenskomst med fagforbundet.

Bestyrelsen i RAV ønsker at understrege, at foreningen ikke deltager i gruppesøgsmål, idet man overlader det til ITD-A og den selvstændige gruppe af uafhængige vognmand af forfølge søgsmålene.