Nyhedsbrev nr. 9 2018

DTL direktør langer ud

Hvis man optræder sammen med ITD, optræder man sammen med østalliancen, der har interesser, der aldrig kan blive almindelige danske vognmænds interesser. Så klar er udmeldingen fra administrerende direktør i Dansk Transport og Logistik, Erik Østergaard, i organisationens nyeste månedsblad.

Hele striden mellem de to organisationer, der begge repræsenterer den danske transportbranche og de danske vognmænd, bunder ifølge DTL-direktøren i en uenighed omkring nye EU-regler, der blandt andet skal bekæmpe unfair konkurrence på vejgodstransportområdet.

Det er en klar og kontant udmelding fra DTL direktøren, der gengives i en omtale i Jyske Vestkysten.

Medlemmernes værdi af et medlemskab af en af de landsdækkende brancheorganisationer måles formentlig på 2 discipliner: Den erhvervspolitiske indsats og medlemsservicen.

Fint med konkurrence på medlemsservice hvorimod en vis tilnærmelse på det erhvervspolitiske nok ville være i den samlede branches interesse.

Licitationsresultat vintertjeneste på statsveje

DTL oplyser, at Vejdirektoratet har udsendt licitationsresultatet af sit store udbud af Vintertjenester, der gælder snerydning og saltning på de 3.800 km statsveje i vinterhalvåret fra dette efterår og fire år frem.

Det overståede udbud har en samlet anslået værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og består af vintertjeneste på kørebaner, sidearealer og på stier og fortove mv.

Der blev afgivet omkring 100 bud og fundet leverandører til 141 af de i alt 147 delaftaler.

Resultatet af udbuddet kan fra den 23. april 2018 findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under “afsluttede udbud” her

De resterende 6 delaftaler, som vedrører vintertjeneste på kørebaner, forventes genudbudt inden for kort tid her

Olieselskabet OK gør det igen

OK-koncernen har netop offentliggjort årsresultatet for 2017 og kunne præsentere et overskud på 537 mio. kr. før skat.

OK’s medejere, f.eks. vognmænd, forhandlere, landmænd og andre erhvervskunder, kan i forbindelse med årets resultat se frem til en udlodning på cirka 150 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.

Udlodningen i år på ca. 18 ø pr. l. fordeles nu med 75 % i udbytte og 25 % til andelskontoen mod tidligere 50/50.

Foreningens medlemmer opnår derved samlet set en rabat på den gode side af kr, 1,70 incl. moms pr.l. – se venligst www.ravf.dk

Chaufføraflønning 1. maj og Grundlovsdag

3F/ATL overenskomsten:

Presserende arbejde kan begge dage udføres efter kl. 12 og afregnes da med en overtidssats svarende til:

  • 1, maj: første 3 timer som 1.-3. overtime – øvrige med højeste overtidstillæg
  • Grundlovsdag: Alle overtimer efter højeste overtidstillæg

Krifa/ITD-A overenskomsten:

  • 1. maj er almindelig hverdag
  • Grundlovsdag er en hel overenskomstmæssig fridag.

RAV kalenderen

Foreningens næste arrangement er den 7. juni 2018, hvor der indbydes til medlemsmøde i Hovborg.

Advokat Jacob Forman gæster foreningen for at fortælle nyt fra de danske retssale, hvor han repræsenterer danske vognmænd.