Nyhedsbrev nr. 8 2014

Information fra generalforsamlingen

Referat af foreningens generalforsamling den 1. marts 2014 er nu skrevet og ligger tilgængelig for medlemmer på hjemmesiden. Du kan hente referatet via dette link

På generalforsamlingen efterlyste en deltager fremlæggelse af regnskabet for den “gamle” forening fra 1.1.2013 og indtil opløsningen den 30.6.2013, hvor egenkapitalen blev overført til Ribe Amts Vognmandsforening af 2012. En kopi af regnskabet kan hentes her.

Spar penge på dine pivatforsikringer!

Foreningen har via sit samarbejde med AIE Insurance Brokers P/S i Vejen etableret nye muligheder for foreningens medlemmer. Den nye aftale omfatter et samarbejde, hvor der tilbydes rådgivning vedrørende medlemmernes private forsikringer via “AIE Danmark ApS”, som er et forsikringsagentur.

I dette samarbejde tilbydes favorable dækninger og præmier til foreningens medlemmer via Thisted Forsikring. Herudover vil der i modsætning til de fleste forsikringsselskaber være tilknyttet fast kontaktperson fra AIE Danmark, hvor man kan få professionel hjælp ved indtegning, men også efterfølgende ved spørgsmål og i skadessituationer.

Har dette fanget din interesse, klikker du på slippen nedenunder, printer og udfylder den, hvorefter den mailes eller fakses til pm@aie-dk.eu – fax. 6020 4995.

Herefter vil assurandør Per Mouritzen fra AIE Danmark kontakte dig hurtigst muligt for at aftale en nærmere gennemgang af dine privatforsikringer.

Se om du kan udnytte de nye vægtgrænser

Du kan nu se kopi af slides, som konsulent Steffen Johannsen, ITD viste under sin gennemgang af de nye vægtgrænser her.

Endelig er der mulighed for at se lovteksten, som indfører nye tolerancegrænser for overvægt her.