Nyhedsbrev nr. 7 2018

Friere rammer for “Kombineret transport”

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har – efter pres fra EU – udarbejdet et udkast til revideret udgave af ’Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport’.

Det betyder, at udenlandske biler indenfor en radius af 150 km må udføre transporter til og fra danske havne og godsterminaler uagtet varernes oprindelse eller endelige destination.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) slog på de europæiske transportministres rådsmøde i Bruxelles så sent som sidste sommer et slag for  afskaffelse af kombi-direktivet.

Men Danmark tør åbenbart ikke vente på at vejpakken forventeligt indfører regler om udstationering og danske lønninger. Dermed åbnes en ladeport for at udenlandske biler kan transportere alle søcontainere nationalt. Derudover har de mulighed for at påtage sig tømning af skibe med bulklast bestående af eksempelvis foderstoffer, skærver o.l. fra 3. lande.

Det ser foreningen som en ny trussel mod medlemmernes beskæftigelse og der er derfor rettet henvendelse til ITD’s erhvervspolitiske afdeling for at få assistance under høringsprocessen.

Ændring i sanktioner for overtrædelse af køre- og hviletidsregler på vej

Tirsdag 30. maj sidste år vedtog Folketinget en ændring af færdselslovens regler om blandt andet reglerne på køre- og hviletidsområdet

Ændringen betyder, at generhvervelse efter frakendelse af førerretten til lastbil, bus og stort påhængskøretøj på baggrund af overtrædelse af reglerne om størst tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende takografen ændres.

Som følge heraf ændres kørekortbekendtgørelsen for at indføre det nye generhvervelsessystem i bekendtgørelsen.

Ændringen træder i kraft ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse forventeligt den 1. maj 2018.

Interesserede kan se forslaget til ny bekendtgørelse her:

Persondataforordningen – hjælp at hente

Persondataforordningen Indføres i Danmark 25. Maj 2018.

Den indeholder en række stramninger og lettelser i forhold til den nuværende persondatalov.

Den gælder for alle, der behandler persondata. Det betyder, at har man blot én kunde – eller én ansat er man omfattet af loven.

Dermed skal alle igennem en kompliceret proces med at beskrive, hvorledes man indsamler, opbevarer og deler persondata.

Foreningen er ved at strikke en komplet pakke sammen, så man kan få hjælp til det hele til en fast pris – stort set uden at røre en finger!

Mere følger!

Rund fødselsdag i Esbjerg

Vognmand i Esbjerg og bestyrelsesmedlem i Ribe Amts Vognmandsforening, Tonny Sørensen fylder rundt.

Det fejrer han ved at invitere kunder, forretningsforbindelser, venner & bekendte til reception

Onsdag d. 28. marts 2018 – kl. 12 – 15 på Bødkervej 4, 6710 Esbjerg V

Kom og ønsk Tonny tillykke – hent indbydelsen her!