Nyhedsbrev nr. 6 2015

Vi ses – til RAV generalforsamling i morgen lørdag

Kaffebordet er dækket til kl. 09.00 og udover den ordinære årlige genralforsamling er der indlæg fra

Jacob Chr. Nielsen, ITD, der giver os en aktuel “Temperaturmåling på transportbranchen”
Klaus Rosendahl, AIE mæglerne og Lars Nielsen, Tryg beretter om nyeste forsikrings-produkter

Derudover gives en orientering om foreningens brændstofaftaler, der er blevet yderligere forbedret.

Bestyrelsen håber, at mange medlemmer som sædvanligt bakker op om generalforsamlingen, så vi kan få en god debat og en hyggelig formiddag.

Læs foreningens Pressemeddelelse

Ændring af køre- og hviletidsbestemmelserne

Køre- og hviletidsbestemmelserne blev den 2. marts 2015 ændret på flere områder.

Det drejer sig bl.a. om

• Kontrolapparat og den digitale fartskriver ændres til ”takograf” og Fartskriverkort bliver ændret til ”takografkort”

• Køretøjer eller en kombination af køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 tons, som benyttes af befordringspligtige virksomheder, til at omdele forsendelser som led i befordringspligten. Disse køretøjer må kun benyttes inden for en radius af 100 kilometer fra virksomhedens hjemsted og på den betingelse, at kørslen af køretøjerne ikke er førerens hovedaktivitet. Her var det tidligere 50 kilometer fra virksomhedens hjemsted.

• Køretøjer eller kombinationer af køretøjer, som benyttes til transport af materiel, udstyr eller maskiner, som føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv (den såkaldte håndværkerundtagelse). Her hæves den maksimalt tilladte køreafstand, inden for hvilken køretøjet kan benyttes fra virksomhedens hjemsted, fra 50 km til 100 km. Det er fortsat en betingelse, at kørslen med disse køretøjer ikke er førerens hovedaktivitet.

• Køretøjer, der anvendes til transport af levende dyr fra gårde til lokale markeder og omvendt eller fra markeder til lokale slagterier inden for en radius på op til 100 km. Her var det tidligere inden for en radius på op til 50 km.

Kilde: ATL

Arbejdstilsynet i aktion for færre vejgodsulykker

Alt for mange kommer til skade, i forbindelse med transport af vejgods. Og det er, når lastbilerne holder stille, at risikoen er højst. Derfor sætter Arbejdstilsynet i den kommende tid fokus på risikoen ved af- og pålæsning af lastbiler.

Aktionen afvikles over to dage i løbet af marts og gennemføres som uanmeldte tilsynsbesøg. På aktionsdagene sættes der fokus på følgende 5 områder, hvor ulykkerne i forbindelse med af- og pålæsning typisk sker:

  • Færden og bæring på genstande når der er glat eller genstande chaufføren kan snuble over
  • Klatring på lastbil eller gods samt arbejde på lift eller rampe med fare for at falde ned
  • Løft, hejsning og transport med fare for at blive ramt af gods mv. der falder ned eller vælter
  • Arbejde tæt på andre trafikanter og transport af gods på lagre med fare for at blive påkørt
  • Træk og skub af tungt gods med fare for fysisk overbelastning

Læs mere
Branchearbejdsmiljørådet transport og engros har udarbejdet flere vejledninger om sikker vejgodstransport: