Lønstigninger til chauffører i udsigt

DI og 3F’s Transportgruppe har lavet en treårig overenskomst for chauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere. Det er sket med den såkaldte fællesoverenskomst, der lægger linjen for resten af aftalerne for de i alt cirka 80.000 ansatte på transportområdet. 

Herunder er hovedpunkterne:

LØN:

  • Månedsløn: Stigninger i timelønnen og den særlige opsparing betyder, at månedslønnen stiger mindst 1.330 kroner over de næste tre år. 3F’s Transportgruppe forventer, at det øger reallønnen for ansatte på transportområdet de næste tre år.
  • Timeløn: Normaltimelønnen stiger 2,10 kroner pr. time 1. marts 2014, 2,25 kroner pr. time 1. marts 2015 og 2,40 kroner pr. time 1. marts 2016 (i alt 6,75 kroner).

Særlig konto: Den særlige konto fordobles fra en til to procent af lønnen. Det sker med 0,30 procent 1. marts 2014, 0,40 procent 1. marts 2015 og 0,30 procent 1. marts 2016.

Tillæg: Genetillæg stiger 1,5 procent 1. marts 2014, 1,6 procent 1. marts 2015 og 1,7 procent 1. marts 2016.

Løndumping og uddannelse:

Løndumping: Tillidsfolk og 3F’s Transportgruppe kan nu få oplyst navn, adresse og anden nødvendig data, når danske transportvirksomheder bruger udenlandske vikarbureauer. Det sikrer, at 3F kan finde, opsøge og dække bureauerne med overenskomst og sikre de ansatte normale danske lønvilkår. 

Vikarbureauer: Hvis der er indledt en fagretlig sag imod et vikarbureau, kan 3F eller DI bede brugervirksomheden om at oplyse, hvilke relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, brugervirksomheden har bedt vikarbureauet om at overholde.

Uddannelse: Ansatte uden erhvervsuddannelse får bedre mulighed for at blive faglærte. Virksomheder anspores til at uddanne flere faglærte.

Krav til uddannelse:  Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra 9 til 6 måneder.

Planlægning ved fyringer: Fyrede får ret til to timers betalt frihed, så de kan gå i deres a-kasse/fagforening og få hjælp til hurtig planlægning af uddannelse.

Lærlinge og barsel:

  • Lærlinge: Lønnen til lærlinge stiger med 1,9 procent 1.marts 2014, 1,9 procent 1. marts 2015 og 1,9 procent 1. marts 2016. Ophold på skolehjem bliver betalt.
  • Barsel og orlov: To ugers ekstra forældreorlov. Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov. 2.040 kroner om måneden i ekstra pensionsbidrag under barselsorlov.

Kilde: 3F

Ingen forbedring i branchens konkurrenceevne

Den seneste overenskomstfornyelse lægger ikke op til at forbedre transportbranchens konkurrence evne overfor udlandet. Vi har verdens bedste chauffører til en minimumsløn. Timelønnen er nemlig stadig beskeden i forhold til det øvrige nationale arbejdsmarked. Man kunne have håbet, at forhandlerne denne gang havde grebet det lidt mere konstruktivt an end blot at justere lønnen og tilføje nogle ekstra goder. Der er f.eks. ikke levnet yderligere muligheder for fleksibilitet i arbejdstiderne.

En forhåbning om, at organisationerne ville forene kræfterne om at påvirke politikerene til at se på branchens vilkår, blev ej heller indfriet. Ingen har åbenbart noget imod, at chaufførernes mulighed for at tage et skattefrit fradrag ved overnatning uden for hjemmet nu er reduceret til samlet kr. 25.000 årligt. Der bliver ej heller drøftet muligheder for en reduceret beskatning (sømandsskat) for de efterhånden få danske chauffører, der kører eksport. At offentlig tilskud til arbejdsgivere, der ansætter lærlinge er bortfaldet og støtten til efteruddannelse stort set er privatiseret er åbenbart ligeledes accepteret.

Alt i alt bærer forliget præg af, at man kører videre i samme skure uden at skele til, at vilkårene for branchen ændrer sig konstant hurtigere og vi mister chaufførarbejdspladser til udlandet. 

Man mangler endnu forhandling af chaufføroverenskomsten, men billedet er vist tegnet – efter den kendte skabelon!

Stabil interesse for medlemsfesten

Bestyrelsen glæder sig over, at der traditionen tro er stor interesse i at deltage i medlemsfesten på lørdag – ca. 140 forventningsfulde medlemmer, personale og samarbejdspartnere er på vej til fest i Hovborg. Denne gang holdes festen i kroens hyggelige lokaler, hvor “Madam Blå” sørger for stemningen!

Husk at deltage i generalforsamlingen lørdag formiddag – kræver ikke tilmelding, man møder blot op! 

Dødsfald

Familien meddeler, at foreningens mangeårige medlem vognmand Poul Pedersen, Varde stille er sovet ind efter lang tids alvorlig sygdom.

Æret være Pouls minde!