Nyhedsbrev nr. 4 2018

Nettet stammes om varebilerne

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har modvilligt sendt sit lovudkast om en tilladelsesordning for varebilskørsel for fremmed regning i høring hos transportbranchen frem til den 9. marts.

Lovudkastet – som fremsættes som lovforslag i slutningen af marts og skønnes at omfatte omkring 12.000 af de i alt 400.000 varebiler med danske nummerplader – gælder varebiler mellem 2 ton og 3,5 ton, der kører gods for fremmed regning og derved konkurrerer med lastbiler over 3,5 ton.Det gælder altså ikke firmakørsel i egne varebiler eller håndværkerbiler.

Hvilke krav til uddannelse, tachografer, aflønning af chauffører m.v. der vil blive gældende vides endnu ikke, men de bliver formodentlig ikke så omfattende, som den nuværende Godskørselslov, der gælder for lastbiler over 3500 kg.

Er der tale om endnu en begrænsning af den personlige ret til at udøve sit erhverv som vognmand – eller er det en hårdt tiltrængt regulering af området, hvor varebilerne har kunnet operere på langt friere vilkår end “rigtige vognmænd”?

Nærmere oplysninger fremgår af: Høringsbrevet

Foreningen fornyr aftale med OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen med yderligere mellem 5 og 12 ø. pr. liter.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2017 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne i størrelsesordenen ca. 16 ø. pr. liter.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Vognmænd giver speditører baghjul

Det går godt for de danske vognmænd. Vi er blevet bedre til at tjene penge, og der er udsigt til yderligere fremgang i 2017.  Årsagen er det generelle opsving i samfundsøkonomien. Der skal flyttes flere varer samtidig med, at vi er i en tid med knaphed på chauffører og biler.

Sådan konkluderer Deloitte i deres årlige Transportanalyse, som netop er udsendt.

De gode tider afspejler sig i vognmændenes indtjening, der i snit er steget fra cirka 30.000 kr. pr. ansat i 2015 til 48.000 kr. i 2016. Og de foreløbige tal for 2017 viser, at pilen fortsætter opad. Det er dog stadig de mindste vognmænd, der tjener mest pr. ansat.

Derimod er det svære tider for speditørerne: det primære resultat er faldet fra ca. 84.000 kr. i snit i 2015 til ca. 20.000 kr. i 2016. Den store nedgang skyldes især de store speditører med over 100 ansatte, hvis indtjening er styrtdykket fra 70.000 kr. i 2015 til ca. 7.000 kr. i 2016.

Spændende læsning – hent hele rapporten via dette link – og sammenlign evt. med dine egne tal.

RAV kalenderen

Bestyrelsen har fastlagt tidspunkterne for foreningens faste programpunkter i 2018.

Sæt venligst kryds i kalenderen ved:

  • 3. marts 2018: Generalforsamling og medlemsfest i Varde
  • 7. juni 2018: Medlemsmøde
  • 20. – 23.09.2018: Studietur til Hamburg med besøg på Airbus fabrikkerne
  • 9. november 2018: Medlemsmøde – Mortensaften på kroen

RAV generalforsamling – nærmer sig

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling lørdag den 3. marts i Varde.

Deltagelse kræver ikke tilmelding – man møder bare op!

Samtidigt inviteres til medlemsfest samme aften og sted og bestyrelsen håber på den kendte solide tilslutning, så vi igen i år får et brag af en fest!

Tilmelding til et medlem af festudvalget.

Foreningen fornyr aftale med Skifter Biler

Foreningen har fornyet samhandelsaftalen med Skifter Biler A/S, Aabenraa, Padborg, Herning og Esbjerg om servicemuligheder og tilbud.

Aftalen indebærer bl.a. rabat på timepriser (PHV/Trailer), rabat på lørdagstillæg, expres-service og bonusaftale.

Læs mere på www.ravf.dk/indkøbsaftaler.