Kraftig stigning i brændstofpriser.

 

På baggrund af uroen i Ukraine, og deraf følgende kraftig stigning i brændstofpriserne, er der måske nogen der tænker på force majeure?

Der kan jeg sige at situationen ikke kommer ind under force majeure (se nedenstående tekst).

Hvis force majeure er blevet indskrevet i en kontrakt, så kan en eller begge parter fritages fra kontrakten, hvis der opstår en helt ekstraordinær situation. I denne artikel beskriver vi helt overordnet, hvad force majeure er, og hvilke krav der skal være opfyldt før, at en situation kan siges at udgøre force majeure.

Force majeure anvendes, da der fra lovgivers side er et ønske om, at en eller begge parter i en kontrakt ikke bør være forpligtet til at opfylde aftalen, hvis opfyldelsen er umulig eller urimelig byrdefuld på grund af uforudsigelige begivenheder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at den part, som force majeure påberåbes over for, er tvunget til at acceptere forholdet. Derfor stilles der også ekstremt strenge krav til, hvornår en situation udgør force majeure. Force majeure vil som udgangspunkt ikke kunne påberåbes ved eksempelvis konjunktursvingninger, strejker, trafikuheld, forsinkelser eller pludseligt øgede omkostninger.

Min anbefaling, til jer, går på at I må tage en god dialog med jeres kunder og forsøge at få hævet brændstoftillægget.

Håber I lykkes med det.

Venlig hilsen

Jan Bruhn