Det er igen tid til at indberette affaldsdata til Affaldsdatasystemet.

Indsamlere, som har indgået aftale med deres kunder om at overtage ansvaret for kundens affald, som er ”egnet til materialenyttiggørelse”, har ifølge en ny bekendtgørelse fået 15 dage mere til at indberette data til affaldsdatasystemet. Fristen er nemlig ændret til den 15. februar.

Senest den 15. februar 2018 skal data for 2017 være indberettet til affaldsdatasystemet.

Se frist og find vejledning i bilag 1 i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet – klik her