Nyhedsbrev nr. 3 2016

MF Henning Hyllested gæstetaler på RAV generalforsamling

MF Henning Hyllested (EL), Esbjerg har takket ja til at give et indlæg på foreningens generalforsamling i Hovborg lørdag den 5. marts 2016. Henning Hyllested har ved flere lejlighed demonstreret, at han interesserer sig for transportbranchen – ganske vist fortrinsvis fra et arbejdstager synspunkt, men altid med markante og letforståelige synspunkter.

Senest har Hyllested bekendtgjort, at han agter at genfremsætte lovforslaget, der skal give politiet mulighed for at tilbageholde hele vogntoget, indtil bøden er betalt, når udenlandske lastbiler kører ulovligt i Danmark.

Henning Hyllested er tidligere havnearbejder og er kendt for, at han ikke går af vejen for en direkte diskussion, hvor en spade bliver kaldt for en spade.

Bestyrelsen glæder sig derfor til at byde Henning Hyllested velkommen som gæstetaler – og til at høre hans forslag til, hvordan vi sikrer fortsat gode (bedre) kår for den danske vognmandsbranche.

Henning Hyllested

Køre- hviletidsregler i høring

De tre bekendtgørelser, der ændres, er bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelser i vejtransport, bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort og bekendtgørelse om udstedelse af autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere).

Det overordnede formål med ændringerne er at sikre, at takografforordningen, som finder direkte anvendelse i dansk ret, kan håndhæves og sanktioneres efter 2. marts 2016.

Der er således for langt de fleste ændringers vedkommende tale om konsekvensændringer som følge af, at forordningens artikelnumre er ændret. Der er således primært tale om ændringer af rent formel karakter og få indholdsmæssige ændringer.

Der er samtidig tale om en trinvis afløsning af den eksisterende kontrolapparatforordning og der er dermed ikke et krav om udskiftning af allerede installerede takografer.

Læs nyheden på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside eller læs et kort resume her!

Tid til indberetning af affaldsdata

Affaldsdata skal være indberettet til Miljøstyrelsen den 31. januar i det efterfølgende data-år.

Find en vejledning på Miljøstyrelsens hjemmeside og en kort vejledning.

RAV studietur 2016

I seneste RAV nyhedsmail meldte vi tidspunktet for RAV’s studietur 2016 ud.

Vi må desværre skuffe dem, der dermed har set frem til en uges charterferie på et eksotisk rejsemål.

Turen gennemføres som sædvanligt torsdag til søndag i perioden 22. – 25. september 2016 – og ikke helt frem til den 29., som vi fejlagtigt fik skrevet.
.
Oplysninger om turmål og -indhold udsendes senere men sæt endelig X i kalenderen!

Forbud mod kørsel med svin gennem Klelund

Klelund Dyrehave, Agerbækvej 4, 6682 Hovborg har fået tilladelse til at udsætte vildsvin.

I den forbindelse har Faunaforst v. Steffen Bengtsson fået tilladelse til at opstille tavler, der anmoder svinetransportører om at køre uden om Klelund Dyrehave og videre om tilladelse til at opstille tavler, der forbyder fodring af vildsvin.

Faunaforst får tilladelse til at opstille tavlerne langs kommunevejene ved Klelund Dyrehave, Agerbækvej 4, 6682 Hovborg.

Læs:

Tilladelse udstedt af Vejen Kommune

Anbefalet Transportrute

Oversigtskort