Nyhedsbrev nr. 3 2015

Indsamlerprøven – nu er den klar!

Efter mange års tilløb er affaldsindsamlerprøven nu en realitet. I alle affaldsindsamlingsvirksomheder skal der fremover være mindst én person med ledelsesansvar, som har bestået indsamlerprøven og dermed fået et indsamlerbevis.

Prøven består af 25 spørgsmål, der besvares med afkrydsning. Prøvedeltagerne skal svare rigtigt på 20 spørgsmål for at bestå. Gebyret for at tage indsamlerprøven i 2014 er 1.600 kr., hvilket dækker over tre forsøg. Hvis man ikke består prøven første gang, bliver man præsenteret for 25 nye spørgsmål.

Det hele foregår online på https://www.affaldsregister.mst.dk, og det kræver nogen forberedelse at bestå prøven. Alt undervisningsmateriale ligger samme sted, og man behøver ikke tage prøven, før man føler sig helt klar. Efter forberedelsen logger man sig ind med sit medarbejder NemID og tager prøven.

Virksomheder, der står i Affaldsregisteret som indsamlere, skal have indsamlerbeviset inden den 1. juli 2015 for at kunne fortsætte med indsamlervirksomheden.

DTL har lagt en video med en illustrativ forklaring på YouTube – se den: her

Det forventes, at der i løbet af foråret kommer prøveforberedende kursustilbud.

Arbejdsgiveren modtager fartbøden

Som det er fremgået af dagspressen betyder en ændring af færdselsloven, at ejeren af et køretøj hæfter for betaling af fartbøder fra hastighedskontrol fra politiets fotovogne. Dette gælder også for arbejdsgivere, som får bøderne, hvis ansatte kører for hurtigt i arbejdsgiverens biler.

Ansvaret gælder kun for hastighedsoverskridelser på højst 30 pct. og ikke, hvis der er spørgsmål om klip i kørekortet, frakendelse af førerretten eller kørselsforbud eller hvis føreren erkender dette over for politiet inden 30 dage efter modtagelsen af bødeforelægget,

For at sikre sig mod at blive pålagt at betale ansattes eventuelle fartbøder bør arbejdsgiveren i ansættelsesaftalerne gøre det klart, at det kan få økonomiske og ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen overskrider hastighedsbestemmelserne. Det skal desuden tydeligt fremgå, at arbejdsgiver kan modregne i lønnen, hvis medarbejderen ikke erkender forseelsen og ikke selv betaler bøden.

Indekstal for lastbilkørsel 4. kvartal 2014

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for oktober kvartal = 4. kvartal 2014 udgør 176,08 hvilket er et fald på -1,9 pct. i forhold til 3. kvartal 2014. I forhold til 4. kvartal 2013 er det et fald på -1,4 pct.

Hent oversigt over indekstal: Her

HUSK – RAV generalforsamling 2015

Foreningens generalforsamling og medlemsfest afholdes i år

Lørdag den 7. marts 2014 – i Hovborg

Indkaldelse med program udsendes  i februar måned.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Vognmand Bent Kristensen, 6800 Varde