Nyhedsbrev nr. 23 2020

Pris på chaufførens timeløn

Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 18 har Færdselsstyrelsen sat sig for at få nøjagtigt fastslået, hvad en chaufførløntime skal koste – som minimum.

Nu er spændingen udløst: Færdselsstyrelsen har nemlig sendt “Bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport” i høring. I udkastet er man nået frem til at timesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport, udgør minimum  kr.164,96.

Bekendtgørelsen finder anvendelse når virksomheder udfører cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg., buscabotagekørsel, eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Forud for hver kørsel, der er omfattet bekendtgørelsen skal virksomheder anmelde detaljer om transporten til Erhvervsstyrelsen via registeret Udenlandsk Transportkørsel i Danmark (UTIK).

Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. januar 2021. Høringsfristen er den 27. november 2020.

Læs mere på Høringsportalen

Ændringer til godskørselsloven

Færdselsstyrelsen har travlt for tiden: Udover ovennævnte nye bekendtgørelse er der yderligere sendt en ændringer til “Udkast til bekendtgørelse om godskørsel” i høring.

Der er i bekendtgørelsen foretaget rettelser, således at det nu fremgår, at Færdselsstyrelsen kan indhente enhver oplysning fra offentlige myndigheder samt anmode tilladelsesindehaveren om enhver oplysning, som er nødvendig for at vurdere, om kravene i bl.a. lov om godskørsels § 6, stk. 3 og lov om buskørsels § 18, stk. 2 er opfyldt.

Nærmere regler om overenskomstnævnet fastsættes i udkast til bekendtgørelse om godskørsel, herunder hvilke repræsentative arbejdsmarkedsparter, der skal udpege medlemmer til nævnet samt antallet af medlemmer.

Hvorvidt ændringen i praksis vil betyde at Arbejdstager- og Arbejdsgiverforeninger, der ikke er medlem af DA eller FH, fremover udelukkes fra at sidde i overenskomstnævnet er uklart. Men umiddelbart strammes der op mht. kontrol af lovens bestemmelser om kravet til at aflønne efter en overenskomst.

Læs mere på Høringsportalen

Tilbud på smøremidler fra OK

OK’s lager af motorolier bugner i øjeblikket – så meget at man holder udsalg:

 •   Mobil Delvac 1 LE 5w/30 salgspris ex. Moms og afgifter : 35,51,-
  •    MAN 3271-1, MAN 3477, MAN 3677,  MAN 3575
  •    DAF Extended Drain
  •    MB 228.51, MB 228.31
  •    Scania LDF-4, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4
 •   Mobil Delvac XHP ESP 10w/40 salgspris ex. Moms og afgifter : 25,16,-
  •    MAN 3477, MAN 3271-1, MAN 3775, MAN 3575
  •    Volvo VDS-3, Volvo VDS-4
  •    Iveco 18-1804 TLS E9
  •    DAF Extended Drain, Scania Low Ash
 •  Mobil Delvac MX ESP 10w/30 salgspris ex. Moms og afgifter : 22,85,-
  •    MB 228.31
  •    MAN 3575
  •    Volvo VDS-4.5
 •          Mobil Univis N46 salgspris ex. Moms og afgifter : 16,00,-
  •    Højtydende premium antislid additiveret hydraulikolie.

Kontakt Lars Chr. Jensen Telefon +45 29435969 hvis du vil gøre en god handel.

Husk indlæsning af landekode i tachografen

Det forlyder, at dansk politi er begyndt at kontrollere korrekt daglig indtastning af landekode i tachografen – uden at der dog er givet bøder, som det er tilfældet i f.eks. Tyskland.

Uddrag af vejledning til kontrolapparatforordningen:

2.1.2. Betjening af det digitale kontrolapparat. Når føreren overtager køretøjet, skal vedkommende, efter at førerkortet er sat i kontrolapparatet, indlæse nationalitetsmærket (landekode) for det land, hvor ved- kommende påbegynder den daglige arbejdsperiode. Tilsvarende skal vedkommende indlæse nationalitetsmærket for det land, hvor vedkommende afslutter den daglige arbejdsperiode, jf. artikel 15, stk. 5a, i kontrolapparatforordningen.

Hent hele vejledningen her!

Regler for vinterdæk

Der er som bekendt intet lovkrav om vinterdæk i Danmark. Endnu. Men det er der til gengæld i flere andre lande i Europa, inklusiv flere af vores nabolande.

Superdæk har samler reglerne for vinterdæk og pigdæk i det meste af Europa.

Vær desuden opmærksom på at de norske myndigheder har indført krav om at dæk på styrende aksler og drivaksler fra den 1. november i år skal være mærket med 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), bedre kendt som Alpesymbolet.

For dæk på andre aksler på lastvogne og aksler på påhængskøretøjer er der fortsat kun krav om M+S mærkning (Mud + snow). Kravet om mønsterdybden er fortsat minimum 5 mm på samtlige dæk.

Læs mere her!