Ikke mere campering på rastepladser

EU Domstolen har talt og endelig er der en afgørelse på hvor 45 timers hvilet må holdes: det må det ikke i lastbilen.Fint med en afgørelse, så diskussionerne om fortolkning af køre- hviletidsreglerne kan ophøre.

Forordningen pålægger medlemsstaterne fremover at straffe overtrædelser. Det har man igennem længere tid praktiseret i andre EU lande – måske mest effektivt i Frankrig.

I Danmark har kontrolmyndighederne hidtil hævdet, at en kontrol ikke er mulig uden en konstant overvågning af hver enkelt fører. Og så vidt vides råder ingen myndigheder i EU over analyseprogrammer, der ved en virksomhedskontrol kan påvise om ugehvilene er afholdt som foreskrevet. Og slet ikke om evt. skyldig hviletid i forbindelse med et forkortet ugehvil er afviklet indenfor de efterfølgende 3 uger.

Så fint med en præcision – men mon praksis bliver anderledes?

FORMULARER – bestil inden nytår

ITD oplyser, at priserne på formularer stiger den 1. januar 2018.

Så skynd dig at bestille, så sparer du masser af penge.

  • Kørselsrapporter, indland
  • Kørselsrapporter, eksport
  • Ugesedler
  • Dagssedler
  • CRM fragtbreve, løse formsæt
  • CRM fragtbreve, EDB 500
  • CRM fragtbreve, laser

Bestil allerede i dag
KLIK HER

 

Social sikring ved kørsel i udlandet

 Kører man i udlandet er det vognmandens ansvar, at chaufføren eller den selvkørende vognmand er socialt sikret som foreskrevet i EU reglerne.Reglerne om social sikring finder anvendelse for arbejdstagere, som arbejder i to eller flere medlemsstater. En dansk eksportchauffør skal dermed have en afgørelse om social sikring, en såkaldt A1 attest. Man kan i nogle lande blive pålagt en bøde, hvis man ikke medbringer attesten.

Selvom der er tale om EU regler skal man ikke forvente, at de tolkes ens i alle medlemsstater. Som eksempel har franskmændene også på dette område deres egne regler – se mere her.

Kører man udenfor EU bliver det først vanskeligt.

Kontakt derfor en rådgiver, hvis du vil være helt sikker på, hvordan du som vognmand skal forholde dig.

Glædelig jul!

Foreningen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR!