Nyhedsbrev nr. 23 2015

Holde øje med udløb på førerkort

Konsulenttjenesten modtager jævnligt spørgsmål om, hvad man gør, hvis man pludselig opdager at førerkortet er udløbet. Der er ikke andet at gøre end at skynde sig at ansøge om et nyt og så iøvrigt holde ferie eller holde sig fra en bil med tachograf, indtil man har det nye kort!

Flg. regler gælder  for fornyelse af fartskriverkort:

Førerkort:

  • Der kan tidligst søges om nyt førerkort 2 måneder før udløbsdatoen.
  • Der skal senest 15 dage før udløbsdatoen søges om nyt fartskriverkort (hvis man vil være sikker på at have det fornyede førerkort til anvendelsesdatoen træder i kraft).
  • Det nye (fornyede) førerkort gælder dagen efter, at det gamle udløber.
  • Det gamle førerkort skal ikke afleveres.

Virksomhedskort:

  • Samme tidsfrist som for ansøgning af førerkort gælder.
  • Bemærk, at virksomheden skal udfylde en ansøgningsblanket for hvert virksomhedskort, de ønsker at forny. Proceduren er anderledes i forhold til førstegangsudstedelse af virksomhedskort, hvor man blot kan anføre, hvor mange kort man ønsker. Dette skyldes, at virksomhedskortet bliver forsynet med et unikt nummer, som får et ” gentagelsesnummer”.
  • Det gamle virksomhedskort skal ikke afleveres.

Ændring af regler om medbringertrucks udskudt

Som nævnt i nyhedsmail nr. 17 har Trafik- og Byggestyrelsen sendt en bekendtgørelse om medbringertrucks i høring. De nye regler betyder, at medbringertrucks ikke længere tæller med i den samlede længde af vogntoget.

Men styrelsen er ikke blevet færdig med bekendtgørelsen.

Trafikstyrelsen oplyser dog, at regelændringen vil ske hurtigst muligt.

Efterårstilbud fra Skifter

Skifter Lastbil har erkendt at sommeren nok er forbi, selvom stadig arter sig fra sin bedste side.

Man er derfor på banen med lidt friske nyheder og produktilbud.

Læs mere på dette link.

Medlemsmøde den 12. november 2015

Programmet for næste medlemsmøde er i støbeskeen.

Temaet bliver denne gang ”IT til vognmandsbranchen”.

Udbuddet er enormt og noget uoverskueligt, men der vil være eksempler på lidt for alle:

  • Integrerede løsninger (regnskabssystem ->positionering->datastyring via smartphone)
  • Flådestyring (uden regnskabsintegration)
  • Tyverisikring af løst materiel (GPS sendere)

Husk at reservere datoen!