Glædeligt men utroligt!

Det som transportbranchen har vidst og levet efter i mindst 50 år er nu efter lange studier gået op for akademikerne.

Man konkluderer at lastbiltrafikken siden 2010 er steget med 26 pct., og at lastbilerne generelt fylder mere og mere på vejene. Det skaber ekstra trængsel. Især på motorvejene, men også omkring mange af de lidt større byer.

Derfor har uvidende politikere i årevis arbejdet på at få flyttet en væsentlig del af godset fra lastbiler over på toget. Både ved at pålægge lastbiler afgifter, som toget ikke har, og ved at bygge nye godsterminaler til tog flere steder. Udover mindre trængsel vil det også gavne miljø og klima, lyder vurderingen.

Men den plan slår en ny rapport fra Transportministeriet nu endegyldigt i stykker – i hvert fald den del, der handler om at flytte nationalt gods – gods, der sendes og leveres indenfor landets grænser – fra lastbil til tog.

Allerede i 2010 måtte DSB gods give op og Danske Fragtmænd overtog den skrantende virksomhed. Men den nyhed var altså 21 år om at nå ind til Transportministeriet!

I de 21 år kunne man jo have erkendt udviklingen og igangsat den nødvendige udvidelse af motorvejs systemet og dermed sparet samfundet for milliarder. 

Husk det hele ved årsskiftet

Har du personale og dermed lønadministration, er der meget at huske på i forbindelse med årsskiftet.

Proløn har udgivet en lille vejledning som kan bruges til at at få afsluttet det gamle lønår korrekt og komme godt fra start i det nye.

Hent Proløns guide her!

Nyt fra Færdselsstyrelsen – vejpakken når til Danmark i februar

Som led i implementering af Vejpakken har Færdselsstyrelsen udarbejdet en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udstationering af førere i Danmark. Ligeledes indebærer Vejpakken ændringer af køre- og hviletidsbekendtgørelsen. Den nye bekendtgørelse fastsætter hovedsageligt vilkår for udenlandske virksomheder, der udstationerer førere i Danmark. Endvidere er der en enkelt bestemmelse, der vedrører danske virksomheder, som har udstationeret førere i andre EU- eller EØS-lande. 

Som led i implementeringen ændres bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

Læs mere her!

Nyt om konsulenttjenesten

Jens slutter ved årsskiftet sit virke som foreningens konsulent gennem de sidste godt 16 år.

Bestyrelsen forventer at kunne præsentere Jens’ afløser først i det nye år.