Skal vi have 40 t. forvogne?

Med de nuværende nationale vægt- og dimensionsregler må en forvogn max. have en totalvægt på 32 t. Og det uanset hvor mange aksler man kan sætte under.

Man kan mene, at det normalt er nok. Men når det gælder visse specialkøretøjer som f.eks. betonkanoner og kranvogne kan det være hensigtsmæssigt med en opbygning med 5 aksler og TTV på 40 t.

En forhøjelse til 40 ton vil give mere læs, færre ture, større produktivitet og mere fleksibilitet. Med 40 ton totalvægt fordelt på fem aksler ændres der ikke på akseltrykket, som uændret vil kunne holdes på 8 ton i gennemsnit. Dermed behøver man ikke at diskutere vejslid. Men hvis det skal tillades, skal det så kun være for hybridbiler med begrundelse i miljøet? Ellers skal der også være muligt med rent dieseldrevne biler?

Indførelse af 40 ton totalvægt for 5-akslede Euro 6-lastvogne er en god ide med henblik på grønnere transport og effektivisering af transporten, siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

Meget vil uden tvivl kunne gennemføres i miljøets hellige navn.

Spørgsmålet er bare om det igen er transportkøber, der i givet fald løber med rationaliseringsgevinsten som der er tendens til, hver gang vognmanden investerer i øget kapacitet?

Vi foretrækker svenskere

Ud af de 2.493 nyregistrede lastbiler hidtil i 2020 står svenske Scania for de 760, mens svenske Volvo Trucks står for 695. Dermed er næsten seks ud af ti nyregistrerede lastbiler i Danmark svenske.

På de næste pladser følger Mercedes-Benz med 478 og MAN med 356. Det betyder, at tre ud af ti nyregistrerede lastbiler over 16 ton i Danmark er fra de to tyske producenter.

På de næste pladser kommer hollandske DAF med 138, franske Renault Trucks med 38, italienske Iveco med 19 efterfulgt af engelske Dennis Eagle med 6, østrigske Rosenbauer med 2 og tyske Toni Maurer med 1. De tre sidste producerer specialkøretøjer som eksempelvis brandbiler og renovationsbiler.(Kilde: Transportnyhederne)

Færdselsstyrelsen opdaterer vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningerne

Med Vejpakkens vedtagelse er der sket ændringer af reglerne på køre- og hviletidsområdet, og Færdselsstyrelsen har derfor udstedt en bekendtgørelse om ændring af køre- og hviletidsbekendtgørelsen, hvis overordnede formål er at gennemføre disse ændringer. Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. oktober 2020.

For at indarbejde disse ændringer er vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen blevet opdateret. Ved samme opdatering er et afsnit om fortolkningen af undtagelsen vedrørende husstandsindsamling af husholdningsaffald i forhold til de nedgravede affaldsløsninger blevet indsat.

Nedenfor er en oversigt over de større ændringer i vejledningen:

  • Fortolkning af de to nye nationale undtagelser i køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 2, litra q) og r), som vedrører transport af entreprenørmaskiner og levering af færdigblandet beton.
  • Tilretning af fortolkningen af køre- og hviletidsforordningens artikel 3, litra aa); den såkaldte ”håndværkerregel”, som følge af en ordlydsændring af bestemmelsen. Det er ikke med tilretningen tilsigtet en ændring af anvendelsesområdet for undtagelsen.
  • Fortolkning af køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 2, litra h), vedrørende ”husstandsindsamling af husholdningsaffald og bortskaffelse heraf” i forhold til de nedgravede affaldsløsninger, såkaldte ”molokker/kuber”.

Hent hele vejledningen her!

Nyt DTL Magasin

DTL har udsendt DTL Magasinet i oktober udgaven.

Her kan man bl.a. læse en krads kritik af Fødevarestyrelsen med eksempler på, hvorledes dyretransportørerne jages med bødeforlæg i forbindelse med påstået manglende transportegnethed.

Endvidere er der en beskrivelse af, hvorledes en vognmandsvirksomhed undgår problemer med manglende bremseevne på trailerens skivebremser.

Læs DTL Magasiner her!

Foreningsnyt

I lighed med det øvrige foreningsliv i Danmark er vores forening hårdt ramt af begrænsningerne i forsamlingsfriheden.

Vores traditionelle Mortens aften arrangement har som tidligere nævnt måttet aflyses.

Lige nu stiger smittetallet igen og ingen ved, hvornår der igen bliver mulighed for at indbyde til medlemsmøder m.v.

Det er en situation, vi må leve med og i stedet må vi glæde os over, at branchen hidtil ikke har oplevet nævneværdig nedgang i aktivitetsniveauet.

Nu sætter vi vores lid til, at vi kan afholde vores generalforsamling lørdag den 3. mart 2021. Og forhåbentligt under de samme festlige rammer, som vi kender dem.