Aktuelt tilbud fra foreningens samarbejdspartner

Foreningen har modtaget vedlagte tilbud fra Lastas rental til foreningens medlemmer.

Hent tilbud: Her!

Til kalenderen – næste medlemsarrangement

Bestyrelsen er i gang med at planlægge efterårets medlemsarrangement.
Datoen bliver torsdag den 13. november i Hovborg.

Arbejdstitlen er “Hvor er den danske vognmand om 10 år?”.

Vi vil bede et par indlægsholdere om at give deres kvalificerede bud på, hvor den selvstændige vognmand befinder sig om 10 år:

  • Har vi mistet yderligere terræn til udlændinge?
  • Er der sket en udvikling hen imod færre men større virksomheder (kørselskontorer)?
  • Hvem skal overtage vore virksomheden, når vi går på pension?
  • Er der stadig tilstrækkeligt med unge mennesker, der vælger chaufførerhvervet?

Indbydelse kommer senere, men sæt allerede nu venligst kryds i kalenderen?

Nye udbud fra det offentlige

Vintertjenester i Kolding

Afleveringsfrist af tilbud 01.10.2014 10:00
Vintertjenesten omfattet af nærværende udbud for Kolding Kommune, omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale fortove i Kolding Kommune.
Vintertjenesten udføres på 8 ruter. Der kan afgives tilbud på én eller flere ruter.
Aflevering af tilbud skal finde sted senest mandag casino online d. 1. oktober 2014 kl. 10.00 i mødelokale 0.1 hos Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Park og Vej, Nytorv 11, 6000 Kolding, hvor åbning af tilbuddene vil ske under overværelse af de bydende, der måtte være til stede.

Skriftlige spørgsmål kan fremsendes til Grontmij A/S, Sofiendalsvej 94, 9210 Aalborg, att.: Allan Baggesgaard. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet skal være modtageren i hænde senest den 22. september 2014 kl. 12.00. E-mail kan benyttes på alb@grontmij.dk Spørgsmål skal være tydeligt mærket “Spørgsmål til udbudsmaterialet vedr. Vintertjeneste i Kolding Kommune 2014-2016”.

Se http://www.kolding.dk/erhverv/leverandor-og-udbud/aktuelle-udbud/vintertjenester

Fra billedarkivet

Foreningsmedlem Åge Melgaard har en stor samling af historiske billeder med lastbiler som motiv.

Denne gang bringer vi et billede at en MAN, som har tilhørt Viggo Sørensen, Vejrup og som fik et langt og godt liv inden den blev sendt på “pension” i Østerupa.

MAN brugt

Se mere her: Man 26