Nyhedsbrev nr. 22 2013

Nu kan du muligvis få Maut retur!

ITD oplyser:

Vognmænd, der har kørt på Maut-belagte veje i Tyskland i årene 2010-2011, kan muligvis kræve uretmæssigt afgift retur.Men du skal skrive til de tyske myndigheder inden nytår for at kunne gøre krav på at få afgift tilbage. 

I oktober 2012 fastslog den øverste forvaltningsdomstol for den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, at en tysk forordning om forhøjelse af satsen for den tyske Maut var ugyldig. En vognmand fik et års betaling af Maut retur.
Den sag er senere prøvet ved Forbundsdomstolen i Tyskland i forhold til en generel tilbagebetalingspligt over for andre vognmænd. Den første dom gav et usikkert resultat, og der er anlagt yderligere tre principsager ved forvaltningsdomstolen i Köln med henblik på tilbagebetaling af Maut.
Det er dermed stadig muligt, at de tyske domstole kommer frem til, at opkrævninger fra 2010 og 2011 skal betales tilbage til vognmænd.
 
Skriv til BAG inden nytår
ITD kan ikke vurdere, hvad udfaldet af disse principsager bliver. Men ønsker du at sikre dig rettigheden til at kræve den eventuelt ulovligt opkrævede Maut for årene 2010 og 2011 retur, skal du skrive til den tyske myndighed BAG i Köln senest den 31. december 2013. Ellers falder dit krav for den treårige forældelsesfrist.
Her finder du en standardskrivelse

Skriv den ud på virksomhedens brevpapir og send den til BAG. Skrivelsen bør sendes både pr. fax og post med modtagerkvittering.
Faxnummer og adresse er i standardskrivelsen.

 

Glædelig jul og godt nytår!

Kære medlemmer!

Julen står for døren, og det er ved at være tid til at få afsluttet dette års arbejdsopgaver, inden I forhåbentligt kan læne jer tilbage og nyde et par velfortjente juledage.

Bestyrelsen kan med glæde se tilbage på et forenings-år, hvor opbakningen fra medlemmerne har været helt i top!

Vi har haft rigtig stor deltagelse til medlemsmøderne og vognmandsfesten i marts. Jeg har indtryk af, at medlemmerne mere og mere benytter sig af hinandens kompetencer på tværs – netværket ser ud til at fungere! 

Vi ser nu frem til 2014, hvor indsatsen med at styrke foreningen og fællesskabet skal opprioriteres samtidig med, at vi vil forsøge at give medlemmerne endnu flere gode gunstige indkøbsmuligheder og fælles oplevelser!

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

På bestyrelsens vegne

Jens Peter Jensen
Formand