Nyhedsbrev nr. 21 2020

Kontrolforvirring

Vejpakken er begyndt at træde i kraft. Ændringsforordning (EU) 2020/1054 af 15. juli 2020  (om køre- og hviletidsreglerne) er trådt i kraft pr. 1. oktober 2020. Det medfører blandt andet, at chauffører skal indkvarteres under ordentlige forhold og retur til hjemlandet hver fjerde uge.

Mange havde nok set frem til, at forskellene i konkurrencevilkårene for danske og udenlandske vognmænd, der kører i Danmark, dermed kunne indsnævres en smule.

Nu ser det ud til, at det bliver Færdselsstyrelsen, der skal varetage kontrollen med om chaufførerne får retten til forbedrede hvileforhold. Det skal ske i forbindelse med den normale virksomhedskontrol, hvor det i sagens natur kun er indenlandske kørselsdata, der bliver gransket. Derimod er det eksempelvis de rumænske myndigheder, der kontrollerer de rumænske vognmænd.

Udenlandske chauffører og vognmænd vil dog fortsat kunne løbe ind i et dansk Tungvognspoliti, der forhåbentligt ved en vejsidekontrol vil spørge til chaufførens hvileforhold.

Fremtiden vil vise om vejsidekontrollen bliver effektiv nok til at de nye regler kan virke efter hensigten.

Nyt fra Skifter Lastbil A/S

I oktober måned kan du se frem til at besøge din nærmeste Skifter Lastbil, når de holder Åbent Hus og viser de helt nye Volvo-modeller.

Herudover fortæller man om My Truck App, som giver fjernadgang til din Volvo-lastbil. Du kan blandt andet indstille det ønskede klima i førerhuset, tjekke status for dørlåse og reagere på alarmer – uanset hvor du befinder dig.

Nu kan du også blive klogere på de nye modeller – Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH og Volvo FH16 – og man har netop lanceret Volvo Truck Builder, hvor du kan sammensætte din helt unikke Volvo-lastbil på web og i Augmented Reality app’en

Læs mere her!

Miljøzoner

Trin 1 i de skærpede krav til dieseldrevne vare- og lastbiler, der kører i miljøzoner trådte i kraft den 1.7.20. Men fra 1.10. gives der bøder, hvis bilen ikke opfylder kravene. Ved ulovlig kørsel i de danske miljøzoner er bødestraffen 12.500 kr. for lastbiler og busser og 1.500 kr. for varebiler.

For dieseldrevne tunge køretøjer (busser og lastbiler) på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler for kørsel i miljøzonerne:

  • Trin 1: Fra 1. juli 2020: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Euro 5- og EEV-tunge køretøjer er undtaget fra datokrav og må gerne køre i miljøzonerne.
  • Trin 2: Fra 1. januar 2022: Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

Hvis dit køretøj ikke opfylder trinkravene, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.

Er du i tvivl om dit køretøj lever op til reglerne for miljøzoner? Så kan du slå det op her. Indtast blot din nummerplade og få svar med det samme.

Omkostningsindeks for lastbilkørsel 2. kvt.

Danmarks Statistik har udsendt omkostningsindeks for lastbilkørsel for 2. kvartal 2020.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for april kvartal = 2. kvartal 2020 udgør 107,09, hvilket er et fald på -0,09 pct. i forhold til 1. kvartal 2020. I forhold til sidste år, 2. kvartal 2019 er det en stigning på 0,66 pct.

Hent indekset her! (Kilde: DTL)