Nyhedsbrev nr. 21 2013

Hold (jule)frokosten på Hovborg Kro!

Når du ikke at få holdt julefrokosten for dig selv og evt. ægtefælle og personale inden jul, er der chance igen den 1. marts 2014, når RAV igen indbyder til foreningens traditionelle vognmandsfest på Hovborg Kro!

Mange medlemmer benytter hvert år chancen til at invitere personale, forretningsforbindelser eller andre værdsatte bekendte til at deltage i festen sammen med gode kolleger. 

Traditionerne rokkes der heller ikke ved, når der næste gang indbydes til vognmandsfesten: Madam Blå spiller, Hovborg Kro leverer kroens gode mad og foreningens samarbejdspartnere bidrager til festen med præmier til de heldige vindere!

Indbydelse udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen – men reserver venligst allerede nu tidspunktet!

Hovborg Kro

 

Fridage i forbindelse med jul og nytår

Transport- og logistikoverenskomsten med 3F, herunder lærlingeoverenskomsten:

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er begge overenskomstmæssige fridage. Friheden regnes fra kl. 06.00 om morgenen eller normal arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt næste dag.

Om betalingen gælder, at medarbejdere ansat påfuldlønsordning holder fri uden afkortning i uge- eller månedslønnen.

Til medarbejdere ansat på timeløn udbetales der fra den såkaldte frihedskonto (6,75 % kontoen) et acontobeløb svarende til 7,4 normaltimer pr. dag. 
Der kan ikke udbetales større acontobeløb, end der er indestående på den enkeltes frihedskonto. Medarbejder og virksomhed kan dog aftale, at der udbetales det fulde acontobeløb pr. dag, selv om der ikke er dækning. 
Eventuelt underskud skal modregnes i medarbejderens tilgodehavende inden fratræden eller ved kalenderårets udløb.

Det er en betingelse for betaling, at der er lidt et indtægtstab.

Arbejdes der på disse dage betales der med højeste overtidssats.

 

Oversigt over aktuelle udbud

Ønsker du at holde dig orienteret om aktuelle offentlige ud, finder du opdateret liste på ITD’s hjemmeside : http://itd.dk/Nyheder/Udbud/Udbud.aspx?ID=341

Kontakt venligst foreningen, hvis du endnu ikke har et log-in!

 

Velkommen til nye medlemmer

Foreningen byder hjerteligt velkommen til flg. nye medlemmer:

Ølgod Flytte- og Minitransport v/Ib G. Larsen

Norske momsregler ændres

Fra 1. januar 2014 er der ændrede krav til dokumentation ved køb af brændstof, når du som udenlandsk, grænseoverskridende godstransportør søger om momsrefusion i Norge.

Der er forskel på kontantkøb og køb med kort.

Kontantkøb: Ved kontantkøb skal købers navn og adresse eller organisationsnummer stå på salgsdokumentet uanset beløbets størrelse.

Kortkøb: Ved kortkøb med eget betalingskort, er det tilstrækkeligt, at købers kortnummer står på salgsbilaget. Når godstransportøren søger om momsrefusion, skal vedkommende vedlægge dokumentation for, at kortnummeret tilhører ansøger.