RAV generalforsamling i nye rammer

Foreningens formand, Frede Matzen, bød velkommen i “nye rammer”, da omkring halvdelen af foreningens medlemmer mødtes til generalforsamling i den fine gamle Pavillon-sal på Hotel Arnbjerg i Varde i lørdags.

Generalforsamlingen fulgte dog det velkendte mønster med gode debatter og godt kollegialt samvær.

I sin beretning kom Frede Madsen traditionen tro vidt omkring:

“Fra fra den 1. 2009 maj fik transportører fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn adgang til frit at køre cabotage i Danmark.

Der er vist ingen tvivl om, at transportører fra de pågældende lande i de 9 år, der er gået siden da, har benyttet sig af retten. Og det er gået stærkt: allerede nu er polakkerne næsten udkonkurreret og filippinske chauffører er på vej ind for at erstatte chauffører fra de øvrige østeuropæiske lande.

Vore nabolande har reageret med værn men Danmark er EU’s duks og vi bryder os ikke om særregler!”

Medlemsfesten samlede 120 feststemte deltagere, der nød den gode mad og et veloplagt orkester i krosalen.
Takket være gode sponsorer kunne de heldige yderligere glæde sig over at tage imod en af de mange gevinster, udloddet af foreningens samarbejdspartnere.

Læs formandsberetning og referat fra generalforsamlingen  her!

Kendte ansigter i bestyrelsen

Iflg. foreningens vedtægter vælges formanden direkte af generalforsamlingen for en periode på 2 år.

I år var Frede Matzen på valg og blev genvalgt for den kommende 2-års periode.

På valg til bestyrelsen var Carl Jørn Schmidt, Jan Lillegaard og Bjarne Jensen. Bjarne Jensen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Valghandlingen gav derefter genvalg til Jan Lillegaard og Carl Jørn Schmidt og nyvalg til Aksel Junker, Hejnsvig.

Ferieåret går på hæld

Hovedreglen er: Har medarbejderen ikke afholdt sin ferie inden ferie året udløber den 30. april, går den op i røg!Men der er en række undtagelser – bl.a.:

Man kan overføre restferie til næste ferieår
Kan man ikke få brugt de allersidste feriedage inden 30. april, kan det aftales at overføre de sidste fem feriedage til næste ferieår (det svarer til en uges ferie). Det er et krav, at man mindst har optjent 20 dages betalt ferie. Læs om betingelser her.

Man kan få restferien udbetalt
Din medarbejder kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår.

  • For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen logge ind på borger.dk i perioden fra den 30. april til den 30. september.

Hvis medarbejderens feriegodtgørelse er på kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) og beløbet vedrører den 5. ferieuge, udbetaler Feriekonto automatisk beløbet til din medarbejder.

Hvis medarbejderen er berettiget til ferie med løn og værdien af den 5. ferieuge udgør kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) kan du udbetale beløbet til din medarbejder.

I ovennævnte tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt at udfylde blanketten om udbetaling af den 5. ferieuge.

Helt særlige situationer – feriehindring
Har man været på barsel eller langtidssyg, er det en særlig situation (se alle særlige situationer her). I sådanne situationer man få op til alle feriepenge udbetalt.

Tyskland udvider mautstrækninger

ITD oplyser:

Hidtil har der været vejskat for lastbiler på cirka 15.000 km motorveje (og udvalgte hovedlandeveje), men nu indføres der maut på alle motorveje og hovedlandeveje i Tyskland (de såkaldte ”Bundesstrassen”). I alt vil der fra 1. juli 2018 være mautbetaling for lastbiler på cirka 52.000 km vej i Tyskland.

Læs mere – herunder om ny app til afregning – på www.itd.dk