Nyhedsbrev nr. 20 2020

Nu kommer den – måske!

Det har været diskuteret i mange år, men nu forlyder det at regeringen vil indføre kilometerbaseret vejafgift på tung transport. Man må formode, at den nuværende vejbenyttelsesafgift så bortfalder.Den kilometerbaserede vejafgift skulle blive CO2-differentieret, det vil sige, at de lastbiler, der udleder mest, betaler tilsvarende mere end de mindre CO2-udledende af slagsen.Det er endnu uvist, hvor store afgifter, der er tale om.

Mange i branchen vil nok mene, at det er den mest retfærdige måde at afregne vejafgifter på. Specielt af hensyn til de udlændinge, som kører i Danmark og måske “glemmer” at købe en dagsbillet til kr. 89.

Den oprindelige Eurovignet ordning, som oprindeligt 6 lande samarbejdede om, er efterhånden blevet udvandet til kun af gælde ved kørsel på motorveje i Danmark, Sverige, Holland og Luxemburg. Og det uden at prisen er faldet (bortset for rabat på bedre euronorm). Stort set alle andre europæiske lande har indført deres egne km-afhængige vejafgifter. Allerede for 2 år siden forlød det, at Sverige var på vej ud af samarbejdet.

Og hvad bliver reaktionen så fra branchen? Hvilke veje bliver omfattet og hvor mange km. kan man køre årligt inden det bliver dyrere for den enkelte vognmand? Og hvordan opkræves afgiften?

Nye toner fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har hidtil haft den holdning, at man udøver kontrol men holder sig fra vejledning. Hellere give en bøde end et godt råd.Men i september lancerer Arbejdstilsynet to nye tiltag.

For det første får virksomheder der ønsker at gøre en ekstra indsats for at styrke arbejdsmiljøet mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om løsning af et arbejdsmiljøproblem – i stedet for at få et påbud og en gul smiley.

For det andet kan virksomheder, der får et påbud få tilbud om dialog og vejledning for at få bugt med udfordringerne.

Det skriver Arbejdstilsynet.

DEKRA lancerer jobportal for transportbranchen

Den 30. september lancerer DEKRA Danmarks nye store jobportal for transportbranchen: transport-job.dk

Med den nye jobportal ønsker man at gøre det nemt for de danske vognmænd at finde dygtige og kvalificerede chauffører. På jobportalen samler man alle ledige stillinger fra branchen på én portal.

Hidtil har over 100 vognmænd allerede meldt sig til.

Ny lov om midlertidig arbejdsfordeling

Heldigvis ser det ikke ud til, at det hidtil er gået ud over beskæftigelsen i transportbranchen siden statsministeren lukkede landet ned den 11. marts.

Skulle det tynde ud i ordrerne i løbet af efteråret har alle virksomheder nu adgang til at benytte sig af arbejdsfordeling.Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, så medarbejderne deler det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er medarbejderne ledige. Dermed undgår virksomheden opsigelser.

Medarbejderne modtager sædvanlig løn, når de arbejder, og de medarbejdere, der er medlem af en A-kasse, modtager supplerende dagpenge, når de er ledige.

Læs mere her!

Foreningsnyt

Bestyrelsen har været i gang med at planlægge det årlige “Mortens-Aften” arrangement, som hvert år plejer at samle mange af foreningens medlemmer.

Men under indtryk af det forhøjede smittetryk, som vi oplever i øjeblikket og som ingen ved, hvor længe varer, har bestyrelsen besluttet at aflyse dette års november arrangement.