Nyhedsbrev nr. 20 2016

Hvad er et innovationsnetværk?

Det fremgår af hjemmesiden www.tinv.dk at målsætningen for Transportens Innovationsnetværk bl.a. er, at transport skal ses i sammenhæng og der skal skabes erfaringsudveksling og bygges bro imellem virksomheder og forskningsmiljøer.

Netværket vil øge muligheden for, at samle aktørerne på tværs af faggrænser og domæner, skabe synergi, identificere behov for nye teknologier og skabe projekter, der skal sikre implementering af den nye teknologi.

Udfordringerne i fremtiden spænder over et bredt felt og omfatter forskning, udvikling, demonstration og innovation i teknologier, systemer og menneskelige ressourcer.

Det lyder alt sammen fint og teoretisk – men hvad kan vi andre bruge den flotte målsætning til?

På hjemmesidens inspirationsliste er der et eksempel på, hvordan nyudviklet teknologi kan anvendes til i praksis at spare tid og penge hos vognmanden – endda fra en af foreningens egne medlemsvirksomheder.

Læs hvordan; Her!

Nye regler fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har opdateret en række bestemmelser i “Detailforskrifter for Køretøjer (2017)” samt i “Dimensionsbekendtgørelsen”.

Den lovlige længde for sættevogne til 45 fods containere forlænges med 15 cm til nytår. Længden er herefter 16,65 meter for vogntog, der består af en bil med sættevogn, der transporterer container eller veksellad med en længde på 45 fod som led i en intermodal transport.

Der er også andre ændringer af reglerne. Akselafstanden i en lastbils 2-akslede bogie med samlet akseltryk på 18.000 kg nedsættes med en halv meter fra mindst 1,80 m til mindst 1,30 m.

Endelig åbnes for sættevognstog bestående af to separate sættevogne, som kan sammenstykkes til én sættevogn.

Læs nyhedsbrevet fra Færdselsstyrelsen: Her!

RAV medlemsmøde den 10.11.2016

Indbydelse udsendes inden længe til foreningens næste arrangement – medlemsmødet den 10.11.16 i Hovborg – hvor den står på blanding af alvor og humor.

Vi får besøg af den kendte filosof John Engelbrecht, der holder foredrag med emnet:

”Arbejdsliv, kolleger og arbejde som kunst”

John Engelbrecht beskriver sig selv som ” En humorens Robin Hood”:

Jeg er kendt som et legende menneske, og det er sikkert og vist, at jeg har været marmorkugle-konge og zenbuddhistisk fodboldspiller, jeg har været på klovnekursus og oplever mig selv som en poetisk klovn, filosofisk humorist eller humoristisk filosof, en åndelig sørøver og verdensvandrer med inspiration fra mange kulturer. Jeg er blevet kaldt “en humorens Robin Hood, der stjæler fra de vittige og gir’ til de kedelige”, en filosofisk Dario Fo, ordgøgler med verbalt boblebad, glødende idealist med særinteresse for social nytænkning, økologi, natursyn og spiritualitet – og så beundrer jeg gamle flyvemaskiner og træskibe”.

Du kan se en prøve på John Engelbrecht filosofiske humor på dette Youtube link

Foreningen inviterer denne aften medlemmer med ledsagere.

Inspiration til danske politikere?

Det hollandske parlament har netop vedtaget en lov, der giver nye klagemuligheder over social dumping i vognmandsbranchen.

Nu kan også transportkunden anmeldes, hvor lastbilchauffører er nødt til at arbejde under forhold, der ikke overholder hollandske regler. Indtil nu har det kun været muligt at anmelde det selskab, hvor lastbilchaufføren var ansat.

Hvordan loven kommer til at virke i praksis er svært at bedømme, men initiativet må vel være et skridt i retning af at begrænse udnyttelsen af chauffører fra lavtlønslande og den deraf følgende ulige konkurrencesituation på det vesteuropæiske transportmarked.