Nyhedsbrev nr. 2 2021

BRUG NU ANPG!

Det opfordrede en række transportorganisationer, bestående af Dansk Persontransport, 3F Transportgruppen, DI Transport, Dansk Erhverv, DTL, ATL, ITD, TA, ATV og SLD justitsministeren og transportministeren til i november 2020.

Opfordringen til at bruge ANPG (Automatisk NummerPlade Genkendelse) til at sikre fair og lige konkurrence på transportområdet og til at bekæmpe social dumping  fik Rigspolitiet til at bekræfte, at værktøjet faktisk anvendes til bl.a. at afsløre ulovlig cabotage kørsel.

Politikredsene er udstyret med kameraer til i alt 70 patruljekøretøjer. Derudover er der monteret stationære kameraer 48 steder rundt om i landet.

ANPG kameraer anvendes efterhånden flere steder: miløzoner og hos private virksomheder som Storebælt, parkeringspladser m.v.

Der er for og imod overvågning i det offentlige rum men Politiet vil skrue markant op for sin brug af nummerplade-genkendelses-teknologier og er klar til at investere mere end halv milliard kroner i nyt udstyr – herunder software.

Forhåbningen må derfor være at overvågningen afslører ulovligheder til gavn for dem, der har rent mel i posen.

Se på dette kort hvor du kan være heldig at få scannet din nummerplade og læs mere om, hvordan Politiet behandler oplysningerne.

Oversigt over hjælpepakker

Der findes efterhånden et hav af hjælpepakker, hvor virksomheder, der er ramt af omsætningsnedgang pga. COVID 19 kan ansøge om kompensation.

Hidtil er indtrykket, at ikke mange i vores branche har haft behov. Men hvor store dele af detailhandlen nu har været nedlukket siden før jul og vil være det endnu 4 uger, kan der for nogle være en afsmitning, der forårsager nedgang i aktiviteterne.

Revisionsfirmaet Beierholm har udarbejdet en komplet oversigt over hjælpepakker som det ser ud lige nu.

Har man behov for at ansøge bør man kontakte sin revisor.

Forlængelse af frister

Som følge af, at mange erhvervsskoler er lukket har transportministeren forlænget en række frister:

Forlængelsen af gyldigheden gælder kørekort og beviser, der er udløbet i januar og februar måned og gælder alene for kørsel i Danmark. For beviser, der udløber i den pågældende periode, forlænges gyldigheden til og med den 1. marts 2021. Forlængelserne vil i blive fastsat i en bekendtgørelse, der trådte i kraft onsdag den 27. januar 2021, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

  • Kørekort til de store kategorier (C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E) samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • Chaufføruddannelsesbevis
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  • Kørekort med kørelærergodkendelse
  • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

Dekra, Vejen gennemfører dog kurser i februar.

Ny frist for at omregistrere køretøjer

Motorstyrelsen har foranlediget, at fristen for at omregistrere køretøjer i Danmark bliver kortere.

Fra den 1. januar 2021 skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter, de har købt køretøjet. Hvis bilister af andre årsager ophører med at være ejer eller bruger af et køretøj, er fristen også fire hverdage. Hidtil har fristen været på tre uger.

Læs mere om de nye regler her!

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen meddeler, at man i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 vil have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid” overholdes.

Det virker måske ikke umiddelbart som en nyhed, for har de ikke hele tiden haft fokus?

Forklaringen på Færdselsstyrelsens øgede fokus på disse områder skal ses i lyset af vedtagelsen af ”Vejpakken”.

Idet der er tale om en ændring af Færdselsstyrelsens kontrolpraksis på området, vil udvidelsen først ske fra og med den 1. april 2021. Det er dog vigtigt i den henseende at påpege, at der ikke er tale om nye regler, og at reglerne således allerede gælder for chauffører og virksomheder.

Om ti år skal hver tiende chauffør være kvinde

Sådan lyder målsætningen for en af de store danske transportorganisationer.

Som første skridt har man nedsat en taskforce.

Gad vide om initiativet kan inspirere lastbilproducenterne til at udvide modelprogrammet: