Nyhedsbrev nr. 2 2020

Har vi fået indført mindsteløn i Danmark?

I sidste uge præsenterede regeringen den længe ventede nye aftale, som skal forhindre løndumping på danske landeveje.

Aftalen betyder, at udenlandske chauffører skal have en timeløn svarende til den mest udbredte danske overenskomst på transportområdet, når de kører cabotagekørsel i Danmark.

Samtidig stilles der krav om, at danske vognmænd for at få licens til at køre gods i Danmark skal følge lønniveauet i den mest repræsentative overenskomst på området.

Om det så er godt eller skidt er svært at tolke:  DTL, 3F, ATL er ellevilde, Krifa og ASE er positive og KA er neutral. Men ITD er triste. 

Hent hele aftalen her – og vælg så selv om du skal være glad, trist eller ligeglad. Og bedøm selv, om du har tiltro til at de planlagte kontrolsystemer, der skal sikre at udenlandske chauffører, der kører i Danmark, får samme løn som deres danske kolleger, vil virke?

Kontingentopkrævning er udsendt

Foreningen har udsendt opkrævning på medlemskontingent for 2020.

Kontingentet andrager kr. 1500,00 + moms for hele året jvf. generalforsamlingsbeslutning.

Hvis der er ændringer til adresse eller kontaktoplysninger bedes det venligst meddelt til foreningen på mailadressen info@ravf.dk.

Arbejdsmiljø roadshow 2020

Så er det igen tid til nye, friske inputs til jeres arbejdsmiljøindsats. Kom og få viden og redskaber til at få styr på jeres arbejdsmiljø samt få nye, gode ideer til fremtidige arbejdsmiljøindsatser.

Fra den 20. januar 2020 og tre uger frem gennemfører BFA Industri v. Dansk Industri, CO-industri og Lederne møderækken: ”Arbejdsmiljø Roadshow 2020”

Møderne afvikles i tidsrummet fra kl. 12:00 – til 15:00. rundt om kring i landet, her i blandt den 30. januar ved Esbjerg Conference Hotel Stormgade 200, 6700 Esbjerg.

På møderne præsenteres en række af BFA Industris nye materialer til brug i jeres virksomheds arbejdsmiljøindsats og der sættes i år bl.a. fokus på sikkerhed ved krabarbejde.

Hent program med praktiske oplysninger her!

Klimaplaner

Miljødebatten og i særdeleshed dommedagsprofetier om jordens undergang fylder debatten og medierne.

Transportbranchen står igen for skud. De store brancheorganisationer har derfor hver for sig udsendt deres forslag til klimaplaner, der skal medvirke til at transportbranchen yder deres bidrag til, at regeringen kommer i mål med dens ambitiøse klimaplan 2030.

DTL har udsendt “Klimaplan for den danske vejgodstransport frem mod 2030“og
ITD har udgivet “Klimaplan vækststrategi 2030

Begge planer indeholder relevante forslag til yderligere begrænsning af udledningen og anvendelse af alternative energikilder.

Men overordnet må det gælde, at der ikke må være en tale om at danske transportvirksomheders konkurrenceevne forringes i forhold til andre lande, som er knap så ambitiøse.

Foreningen fornyr samarbejdsaftale med olieselskabet OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2019 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

MF´er gæster RAV generalforsamling

På foreningens generalforsamling i Hovborg lørdag den 29. februar glæder bestyrelsen sig til at byde velkommen til MF Niels Flemming Hansen (K), der har lovet at komme tilstede og give et indlæg om aktuelle landspolitiske emner med betydning for vognmandserhvervet.

Niels Flemming Hansen er sit partis transportordfører og har sæde i Folketingets transportudvalg.