Skal vi have et dansk BAG?

Der har i en del år været en løbende diskussion i branchen om, hvorvidt vi skal have et dansk BAG.

De fleste chauffører, som har kørt i Tyskland, har stiftet bekendtskab med det tyske “reservepoliti”, når de er blevet stoppet til kontrol af last og køre- og hviletid. Generelt har man gode erfaringer med denne form for kontrol. BAG patruljerer konstant på motorvejene og kender deres lus på gangen. Dvs. at har man været igennem kontrol nogle gang og alt er fundet i orden, letter man blot på hatten og BAG kører forbi.

Til gengæld får BAG fat i en del ulovligheder, så der er en stærkt forebyggende virkning.

I Danmark har de brådne kar gode muligheder for at slippe, når der ikke lige er razzia, som man ikke når at blive advaret om.

Derfor kunne en skærpet kontrol medvirke til at styrke det lige konkurrenceforhold.

Senest har Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen udtalt, at det vil være forholdsvis let at etablere et korps af kontrollanter, som har en særlig uddannelse i at kontrollere tunge køretøjer.

Desværre er han nok for optimistisk, for intet kan etableres i Danmark uden et omfattende bureaukrati og en mængde forbehold. Desuden har Politiet ikke ry for at ville dele opgaver med nogen.

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen med yderligere 8 ø. pr. liter.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2018 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne i størrelsesordenen ca. 18 ø. pr. liter.

Alt i alt betyder det, at man som medlem af RAV og med et andelshaverbevis i OK er sikret minimum kr. 1,80 pr. l. (incl. moms) som tilskud til brændstofregningen.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Kald på din VOLVO

Nu er det ikke længere alene James Bond, der i gamle film kan fløjte sin BMW til sig.

VOLVO tilbyder nu Volvo Dynamic Steering with External Steering. Det betyder, at du kan kalde din bil til dig ved hjælp af fjernbetjeningen – spadsere ved siden af bilen, mens du styrer den eller lade den køre frem uden at du skal hoppe op og ned af kabinen.

Se, hvordan det virker på denne lille video: Volvo Dynamic Steering with External Steering

Kontingentopkrævning

Opkrævning på foreningskontingent for 2019 er på vej ud til medlemmerne.

Kontingentet for indeværende år er uændret kr. 1.500 + moms.

Har du i løbet af året ændret post- eller emailadresse, bedes du venligst sende en mail til info@ravf.dk med de nye oplysninger.

Dagpengesats 2019

Dagpengesatsen, som anvendes ved bl.a. sygedagpenge, VEU godtgørelse, G-dage m.v., andrager i 2019 maksimalt:

kr. 871 for en hel dag (i 2018 var satsen kr. 860)