Slut med skandaler – nye etiske regler i speditionsbranchen

Brancheorganisationen Danske Speditører har lavet et sæt etiske regler, der stiller krav til speditørerne og til de vognmænd, der er underleverandører til speditørerne.

Nogen vil sige, at det var på tide for speditørerne bliver ofte skudt i skoene, at de er den indirekte årsag til at der opstod en “Padborg sag”.

De nye etikregler – Code of Conduct – betyder bla., at danske speditører forpligter vognmændene til at kræve og kontrollere, at regler om køre-, hvile- og fritid overholdes samt til at der stilles basale og ordentlige overnatningsfaciliteter til rådighed.

Det er gode tiltag – både menneskeligt overfor de chauffører, der færdes her i landet i hvidpladebiler og for trafiksikkerheden. Og samtidigt bør det medføre, at den samlede transportbranche kan stige lidt i generel omdømme.

Det naturligvis frivilligt om speditøren vil benytte sig af og overholde de etiske regler. Derfor kan man have sine tvivl om effekten. Motivationen ligger måske først og fremmest i et krav fra transportkøberne. Følger der ydermere lidt penge med, så speditøren føler sig motiveret til at købe lidt bedre og dermed dyrere ind, kan det jo være vi slipper for mere “breaking news” om skandaleforhold.

Tilbageskridt for trafiksikkerheden

Vejdirektoratet lukker ved udgangen af 2019 de trafikantrettede apps Trafikinfo, Vintertrafik og TrafikkenHovedstaden. Vintertrafik lukkede allerede den 1. oktober. Disse apps har hidtil være meget benyttet af chaufførerne til at holde øje med bilkøer eller vej- og vejrforhold på ruten.
 
Fremover vil Vejdirektoratet i højere grad sende data om trafiksituationen til private udbydere af gps-apparater og navigationsudstyr. Vejdirektoratet oplyser, at skiftet i en kort periode kan føre til udfordringer, fordi de private udbydere ikke altid kan levere trafikoplysninger i samme tempo som direktoratet.

Det er uheldigt at chaufføren nu skal slå op på en hjemmesiden www.trafikinfo.dk for checke om ruten er farbar eller om der er udsigt til dårligt føre.

Til gengæld får man på samme hjemmeside oversigt over tvangsruter for farlig gods transporter, modulvogntogsvejnet, særtransporter og rastepladser.

Pas på med skattefri rejsegodtgørelse

Skattestyrelsen har stor fokus på området med udbetaling af skattefrie godtgørelser. Når en arbejdsgiver udbetaler skattefrie rejsegodtgørelser, har arbejdsgiveren ansvaret for at kontrollere, at samtlige betingelser for udbetaling er opfyldt.

Der en række grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt. Hvis ikke de basale betingelser er opfyldt, og arbejdsgiveren ikke har overholdt sin kontrolforpligtigelse, kan der være udvist forsømmelighed.

I en sag gav Landsskatteretten Skattestyrelsen medhold i, at en arbejdsgiver skulle hæfte for skattekravet i op til 10 år, hvis denne udviste forsømmelighed.

Læs mere>>

Frauenparkplätze?

I en tid, hvor man ser flere og flere eksempler på unisex, går en brancheorganisation for den danske vejgodstransport nu tilsyneladende en anden vej.

Man indbyder nemlig til en spændende netværksdag eksklusivt for transportbranchens kvinder – bl.a. med optræden af en kvindelig standup komiker. 

De relativt få kvindelige chauffører, der er beskæftiget i transportbranchen er generelt respekteret som mindst lige så kompetente som deres mandlige kolleger. Så anerkendelse er på sin plads. Ligesom den er det for deres mandlige kolleger.

Arrangementet er gratis for alle (kvinder).