Nyhedsbrev nr. 19 2017

Posten skal ud – eller helt ud?

Debatten raser og bølgerne går højt: skal vi bevare et postvæsen, der lider under den faldende brevmængde, som ikke kan konkurrere på pakketransport og som sætter yderligere penge til ved at forsøge at konkurrere med private vognmænd på stykgodsdistribution?

Det skal vi åbenbart, for nu er ejerne enedes om at putte et par milliarder i hullet og ministeren har afblæst en revision af postloven. Så går der et stykke tid igen – men formodentligt ikke længe nok til at de mange tjenestemænd alle er gået på pension og en anden statskasse har overtaget omkostningen.

Mens man ryster på hovedet, kan man dog glæde sig over, at transportorganisationerne for en gangs skyld alle er enige. I fællesskab lægger de et konstant og intensivt pres på ministeren. Presset stopper tilsyneladende ikke blot fordi man nu har skovlet penge i hullet og udskudt en revision af loven.

Det skal den heller ikke og man kan dermed ikke undgå at spekulere på, hvilken slagkraft det ville have, hvis alle vore egne organisationer kunne blive enige om at stå sammen om flere fælles politiske mærkesager.

Hindringen fortsætter dog nok fremover og skeptikerne kunne få den tanke, at branchen som det øvrige danske samfund er præget af, at kræfterne hellere bruges på individuelle mærkesager, der anvendes til at profilere egen organisation/person.

Bøder truer – husk at registrere reelle ejere

Senest 1. december skal alle selskaber – men ikke personligt ejede virksomheder – have registreret i erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvem, der er selskabets reelle ejer. D.v.s. hvem der kontrollerer virksomheden.

Det sker for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, skattesvig og hvidvask.

Loven om ejer-registrering trådte i kraft 23. maj i år, men her godt en måned før fristen udløber, er der ifølge oplysninger fra Erhvervsstyrelsen til kun godt 37 pct. af virksomhederne, der har indsendt oplysningerne.

Efter 1. december risikerer virksomhederne at få en bøde, hvis de ikke har fulgt de nye regler om ejerregistrering.

Registreringen er heldigvis hurtigt klaret via Virk.dk – læs hvordan her!

Nyt på skoleskemaet til EU efteruddannelsen

Nu er der chance for lidt fornyelse næste gang du skal på EU efterudannelse.

For Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til ændringsbekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser i høring. Der er høringsfrist 31. oktober 2017.

Vejtransportbranchens organisationer har efterlyst mere fleksibilitet i den lovpligtige efteruddannelse for gods- og buschauffører. Efteruddannelsen varer fem dage, hvoraf tre af dagene på nuværende tidspunkt indeholder en række obligatoriske fag, mens der de sidste to dage kan vælges imellem en række forskellige kurser.

I udkastet til bekendtgørelse foreslås, at efteruddannelsen fremover bliver opbygget af tre moduler:

– Et obligatorisk modul på to dage med ajourføringer inden for bl.a. færdselsregler, køre- og hviletid, trafiksikkerhed og førstehjælp.

– Et brancherettet modul på to dage.

– Samt et valgfrit modul på én dag.

Læs høringen her

OK udbygger

Foreningens samarbejdspartner OK udbygger løbende antallet af truckstationer.

Foreløbigt er følgende på trapperne:

OK Truck Diesel Sønderborg
Hørtoftvej 19K, Dybbøl,6400 Sønderborg
Forventet åbning uge 46

OK Truck Diesel Horsens S
Orionsvej,8700 Horsens
Ukendt hvornår – er hos myndighederne vedr. byggetilladelse

Og så venter vi på endelig bekræftelse på åbning for tankning af tunge køretøjer i Grindsted, hvilket foreningen længe har peget på. Men – alt tyder nu på, at det sker i 2018!

Husk RAV Mortensaftens arrangement

Som tidligere annonceret er foreningens næste medlemsarrangement en fejring af Mortensaften fredag den 10.11.17 på Hovborg Kro.

Invitation er på vej ud til medlemmer.