Velkommen tilbage!

Redaktionen håber, at alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet har nydt en god, lang sommer – og at det også blev til lidt ferie!

Efterårs-sæsonen i foreningen byder bl.a. på et spændende arrangement på TUC’s anlæg i Vejen, et medlemsmøde i Hovborg – og forhåbentlig et par aktiviteter mere.

Som altid gælder det, at redaktionen er glad (taknemmelig!) for at modtage bidrag til nyhedsbrevet – send blot en mail til info@favf.dk eller ring 2273 5041.

Fri leg på køreteknisk anlæg!

Foreningens medlemmer inviteres til en forrygende eftermiddag med masser af spræl i hos TUC Syd A/S!

Denne dag vil der bl.a. være workshops indenfor køre og hviletid, samt lastsikring – hvor I kan stille spørgsmål og sparre med hinanden.

TUC giver lidt godt til ganen fra pølsevognen og der er mulighed for fri leg på vores køretekniske anlæg.

Arrangementet afholdes hos TUC i Vejen FREDAG D. 19.09.14 fra kl. 16.00 – 19.00.

Sæt venligst allerede nu kryds i kalenderen og tag gerne en kollega/søn/datter/kone/mand med – der er plads til 2 deltagere fra hver medlemsvirksomhed.

Se invitation fra TUC med tilmeldingsoplysninger m.v. her

Har du behov for en sygedagpengeforsikring?

Dagpengeloven foreskriver, at arbejdsgiveren skal betale sygeløn/sygedagpenge til en medarbejder, der er uarbejdsdygtig pga. sygdom. Efter udløbet af “arbejdsgiverperioden” på 30 dage, kan der opnås refusion fra det offentlige, svarende til kr. 815,00 pr. dag.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du (med visse betingelser) ret til sygedagpenge fra det offentlige efter 14 dage.

Der findes dog en mulighed for at opnå dagpengerefusion allerede fra 2. sygedag.

Selvstændige og arbejdsgivere, hvis samlede lønudgifter ikke overskrider kr. 7 mio. kan nemlig tegne en sygedagpengeforsikring.

Forsikringen tegnes hos Statens Administration og koster for selvstændige fra kr. 1578,00 til kr. 3657,00 årligt.

For arbejdsgivere udgør præmien i 2014 tilsvarende 0,79% af virksomhedens samlede lønudgift.

Tommelfingerreglen er, at årspræmien modsvares af udgiften til ca. 3 sygedage.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen nyt velkommen til nyt medlem:

Vognmand Jørgen Andreasen A/S, 7200 Grindsted