Skal man være medlem af en arbejdsgiverforening?

Som arbejdsgiver kan det være en overvejelse, om man skal stå i en arbejdsgiverforening. I vognmands-branchen er står valget i givet fald mellem DTL-A eller ATL. Det er heldigvis frivilligt, om man ønsker at være medlem af en forening – og der er fordele og ulemper, som det er op til den enkelte virksomhedsejer at vurdere. På det seneste har opmærksomheden været rettet mod det ny oprettede overenskomstnævn, der har til opgave at indkalde “uorganiserede” arbejdsgiveres lønregnskab til kontrol. Vurderer nævnet, at der ikke aflønnes iht. en gældende overenskomst på området kan der falde bøde og evt. krav om efterbetaling. I det nye bødekatalog, som er under behandling i Folketinget, lægges der op til en bødestørrelse på op til kr. 35.000 for manglende efterlevelse af løn- og arbejdsvilkår. Men denne “trussel” er jo kun aktuel, hvis reglerne ikke tilgodeses og medlemskab af en arbejdsgiverforening må ikke betyde, at man opnår en udvidet beskyttelse.

Vi har forsøgt at opstille fordele/ulemper ved medlemskab af en arbejdsgiverforening. Den er ikke udtømmende og det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, om man ønsker at være tilmeldt eller stå udenfor, idet foreningen hverken udtaler sig for eller imod. Du kan hente oversigten her!

Ny samarbejdsaftale med TUC A/S, Vejen

Foreningen har indgået en samarbejdsaftale med TUC A/S, Vejen, der tilbyder kurser til vognmandsbranchen på fleksible vilkår. Eksempelvis er der mulighed for at følge EU-efteruddannelser og ADR kurser i weekenden.

Læs mere om aftalen og se kursuskalender for 2014 på medlemsiderne!