Nyhedsbrev nr. 17 2015

Indbydelse til jubilæumsreception

Formand for RAV, vognmand Frede Matzen, kan i 2015 fejre 20 års jubilæum som selvstændig vognmand. Det skal fejres og virksomheden inviterer derfor til reception:           

Fredag den 14. august fra kl. 14.00 til 17.00 i Hviding Kulturcenter, Egebækvej 30, 6760 Ribe. Af hensyn til det praktiske beder man om tilmelding senest:fredag den 7. august på Mobil 40 72 58 22 – mail@fredematzen.dk

ITD gentager sidste års succes og afholder MC-dag på Fyn den 5. september.

Da mange stadig er på ferie, har vi valgt at rykke tilmeldingsfristen for ovennævnte ITD-arrangement, hvor vi kører Fyn rundt på motorcykel, til fredag den 7. august.

Det koster kun 200 kroner pr. deltager, og du må tage en kammerat med. Se mere på den tidligere invitation her

Ring til Dan på 4071 3334, hvis du har spørgsmål.

Medbringertrucks tæt på mål

Trafik- og Byggestyrelsen har netop sendt en bekendtgørelse om medbringertrucks i høring, og kommer der ingen indsigelser er to års arbejde endelig i mål: – Det er en fantastisk god nyhed for branchen, udbryder chefkonsulent Jørn-Henrik Carstens fra ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, der indledte arbejdet med medbringertrucks for to år siden og fortsætter: – Det, at medbringertrucks ikke længere tæller med i den samlede længde af vogntoget, betyder, at mange vognmænd kan fylde flere paller på vognen, og det er både godt for miljøet og økonomien. Hvis bekendtgørelsen træder i kraft, vil det ske allerede med virkning fra 1. oktober 2015.

EU kvalifikationsuddannelse – forny den op til 3 mdr. før udløb

Transport- og bygningsministeriet har netop udstedt en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Chauffører, der udfører erhvervsmæssig buskørsel, godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel) eller firmakørsel (kørsel med egne varer), er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse (grundlæggende kvalifikationsuddannelse/efteruddannelse). Også selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører bus eller lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Som noget nyt kan det fremhæves at ved efteruddannelse, som er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gældende chaufføruddannelsesbevis, udstedes det nye bevis med gyldighed i fem år fra udløbet af det gældende bevis. En ændring som ATL og DI Transport har fået gennemført. Endvidere er alle tidsfrister for gennemførelse af efteruddannelse baseret på førerens fødselsdato slettet, så det nu fremgår at chauffører, som ikke har gennemført den foreskrevne efteruddannelse, skal for at genoptage erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring gennemføre lovpligtig efteruddannelse.

Force majeure undtagelsen i Køre- hviletidsreglerne

Hvis det er foreneligt med hensynet til færdselssikkerheden, kan føreren for at nå frem til en egnet holdeplads fravige reglerne om den daglige og ugentlige køretid, uafbrudt køretid og pauser, daglig og ugentlig hviletid og ”færgereglen” i det omfang, hvori det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden for personer eller for køretøjet eller dets last. Men HUSK at:

a) Fravigelsen fra den maksimalt tilladte køretid må ikke forekomme regelmæssigt, og den skal skyldes ekstraordinære omstændigheder

b) Daglige og ugentlige køretider skal overholdes, og føreren må dermed ikke opnå en ”tidsgevinst” ved at overskride den maksimale køretid i sin søgen efter en egnet holdeplads c

c) Fravigelsen må ikke føre til en fravigelse af de påkrævede pauser eller daglige og ugentlige hviletider

d) Føreren skal på kontrolapparatets diagramark eller på en udskrift fra kontrolapparatet manuelt angive årsagen til fravigelsen senest ved ankomsten til den egnede holdeplads.