Nyhedsbrev nr. 16 2018

Er der organisationsfrihed i Danmark?

Under samme overskrift udtrykte vi i sidste nyhedsbrev forundring over, at vognmandsbranchen finder sig i, at der helt åbenbart ikke er organisationsfrihed i Danmark – i det mindste ikke når der er tale om arbejdsgivere.

De faglige medier har i mellemtiden omtalt et tilfælde, hvor et vognmandsfirma er blevet sympatikonfliktet af 3F Transportgruppen med krav om, at firmaet tegner en tiltrædelsesoverenskomst med fagforundet.

Dette sker, selvom virksomheden er medlem af ITD Arbejdsgiverforening og således er omfattet af overenskomsten mellem ITD-A/Krifa.

Men nu har en gruppe på ca. 40 vognmænd fået nok! Fredag har de afleveret et gruppesøgsmål mod 3F med påstand om, at Fagligt Fælles Forbund (3F) er uberettiget til at iværksætte kollektive kampskridt for at tvinge virksomhederne til at tegne overenskomst med Fagligt Fælles Forbund (3F) eller følge dennes overenskomst.

Sideløbende  tilpligtes Transport-, Bygnings- og Boligministeriet over for sagsøgerne at anerkende at have tilsidesat artikel 12 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 11 i Den Euro-pæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11.

Der er tale om et gruppesøgsmål og Initiativgruppen håber at flere vognmandsfirmaer, der ønsker at støtte frihedskampen, vil tilslutte sig.

Læs pressemeddelelsen her

Højeste oliepris i 4 år

Alle transportvirksomheder mærker “på egen krop”, at brændstofprisen er steget voldsomt.

Olieprisen er nemlig steget til det højeste niveau i næsten fire år, og en tønde råolie koster nu cirka 515 kroner. Dermed er prisen på en tønde steget med cirka 145 kroner – svarende til en stigning på 30 procent alene det seneste år.

Råolie prisstigningen rammer slutprisen med varierende effekt.

Stigningen rammer dansk økonomi på samme måde som en skattestigning, der øger både virksomhedernes og husholdningernes energiudgifter. Virksomheder, hvor olie er en væsentlig del af produktionen, vil derfor kunne mærke en forskel.

I transportvirksomheder er olie netop en væsentlig del af produktionsomkostningerne, hvilket uvægerligt vil betyde forøgede transportomkostninger for transportkøberne.

Nye dagpengeregler for enkeltmandsvirksomheder

Den 1. oktober 2018 træder nye dagpengeregler i kraft. Har du en enkeltmandsvirksomhed, er reglerne vigtige for dig.

Reglerne er komplicerede, men er uheldet ude eller man vælger at lukke og slukke sin virksomhed og man får brug for at søge dagpenge, er det vigtigt at kende sine rettigheder.

ASE har lavet en grafik, der giver et overskueligt overblik over mulighederne for at opnå dagpenge, hvis man måtte få behov for det.

Se oversigten her.

Hvis du udelukkende er lønmodtager, gælder der andre regler for supplerende dagpenge

Danmarks Statistiks indekstal for lastvognskørsel 2. kvartal 2018

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 2. kvartal 2018 udgør 105,72 hvilket er en stigning på 1,72 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. I forhold til 2. kvartal 2017 er det en stigning på 3,59 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel så som bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Hent oversigten her!

Kom og ønsk Kurt tillykke

25 års jubilæum som chauffør i samme virksomhed er en begivenhed, som skal fejres.

Det gør man hos Bennys Container Transport i Grindsted i morgen lørdag, når man fejrer chauffør Kurt Brunbjerg Pedersen, der den 1.10.2018 runder 25 års ansættelse i virksomheden.

Festen holdes i virksomhedens lokaler på Tårnvej 55, Grindsted fra kl. 13.00 hvor der bydes på pølser og fadøl.

Tilmelding på telefon 2069 0146 eller bct@email.dk

Se indbydelsen her!