Ændring af godskørselsloven – nu med arbejdstid

Transportbranchen er for tiden optaget af, hvorledes Færdselsstyrelsen vil administrere kontrollen af arbejdstidsreglerne fra februar 2022.

Reglerne er ikke nye. Arbejdsdirektivet har været i kraft i over 15 år. Hidtil har det været op til arbejdsmarkedets parter at kontrollere hinanden og der har kun været ganske få tilfælde, hvor en faglig organisation har fundet anledning til at præsentere en arbejdsgiver for en bod – typisk mellem kr. 25.000 og 50.000.

Men nu er bestemmelserne i direktivet skrevet ind i Godskørselsloven i forbindelse med en række øvrige opdateringer, herunder ændring af 11 kg’s reglen. Loven er i høring og du kan finde den på Høringsportalen.

Det betyder, at evt. overtrædelse af reglerne om arbejdstid kan sanktioneres på lige fod med øvrige overtrædelser af Godskørselsloven hhv. køre- og hviletidsreglerne..

Iflg. en artikel i Lastbilmagasinet g.d. forventes det dog, at den nye kontrol med arbejdstid vil blive risikobaseret og målrettet en virksomhed, hvis en eller flere af dens førere løbende eller i alvorlig grad har overtrådt køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen.

Det vil sige, at det som udgangspunkt alene er ved de kontroller, hvor der konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen, at der vil blive foretaget en arbejdstidskontrol.

Spændende hvad praksis vil vise.

Mangler du en chauffør?

Danmarks største udbyder af transportuddannelser, DEKRA, afholder igen jobmesse for ledige som ønsker at blive chauffør og andre med interesse for transportbranchen. Jobmessen afholdes i vores område i Vejen den 28.09.21 fra kl. 10 – 12.

På jobmessen har vognmænd mulighed for at møde erfarne og nyuddannede chauffører, der søger nye udfordringer i transportbranchen.

Har du lyst til at deltage kan du kontakte DEKRA’s kundecenter på tlf. 70 60 65 00 eller info@dekra.dk og reservere en gratis stand på jobmessen.

Nyt fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen kører i højt gear mht. digitalisering, ny teknik og reformer.

Den 1.10.21 overtager man opgaven med udstedelse af tachografkort fra Politiet. I forbindelse med overdragelsen digitaliserer Færdselsstyrelsen området, hvilket betyder, at virksomheder, værksteder og den enkelte chauffør får mulighed for at ansøge om sit nye virksomhedskort, værkstedskort eller førerkort digitalt.

Læs mere på FSTYR.DK

Fra 1.9.21. gik jagten for alvor ind på tunge køretøjer, der forurener for meget.

Man tager nemlig et nyt udstyr i brug. Et såkaldt plume chasing-udstyr, som styrelsen nu har fået monteret på en af sine biler til vejsidesyn. Og med udstyret bliver det muligt at måle forurenende udstødning fra tunge køretøjer, mens de kører.

Læs, hvordan det virker her!

Tilmelding til RAV studietur 2021

Bestyrelsen har har udsendt invitation til medlemmer til at deltage i årets studietur til København med besøg på Christiansborg.

Foreningen blev under generalforsamlingen i 2020 af MF Niels Flemming Hansen inviteret til at besøge ham på Christiansborg.

Pga. Corona restriktioner har det hidtil ikke kunnet lade sig gøre – men nu skal vi af sted! Og når vi er der, skal vi samtidigt udforske nogle af hovedstadens kendte attraktioner.

Tilmeldingsfristen er den 24. september.

Har du ikke modtaget invitationen bedes du checke dit spamfilter og gerne generelt lukke op for mails fra webstedet @ravf.dk.

Indekstal 2. kvartal 2021

Danmarks Statistik har d. 8. september 2021 udsendt omkostningsindeks for lastbilkørsel for 2. kvartal 2021.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for april kvartal = 2. kvartal 2021 udgør 108,89, hvilket er en stigning på 0,93 pct. i forhold til 1. kvartal 2021.

I forhold til sidste år, 2. kvartal 2020 er det en stigning på 1,68 pct.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Vognmand Henrik Junker, 7250 Hejnsvig