Dyretransport fortsat under urimelige betingelser

Det har længe været kendt – også uden for transportbranchen, at dyretransportørerne arbejder under helt urimelige betingelser. Nu vil Fødevareministeren gøre den skærpede kontrol med svinetransporterne permanent. Det er helt i orden at prioritere dyrevelfærd og for politikerne er det relevant at prioritere et emne, der skaber sympati i den brede befolkning.

Men det er ikke iorden, at overlade hele ansvaret til transportørerne. Det har man været klar over i årevis. Dyretransportørerne har protesteret men har betalt de bøder, de uundgåeligt og konstant løber ind i.

I dag er der mange foreninger, som taler dyretransportørernes sag; ATL, 3F, DI Transport, Sam Mark og DTL. Men erfaringerne har vist, at de enkelte organisationer ikke er særligt ”slagkraftige” over for myndighederne. Derfor indkaldte dyretransportørerne i januar til stormøde på Pårup Kro med det formål at “tage sagen i egen hånd”.

Foreløbigt ser det ikke ud til at det nye initiativ har styrket forhandlingspositionen. Nu har DTL og ATL bedt om et møde med Fødevareministeren om sagen. Noget tyder på at dyretransportørerne burde satse på et fælles talerør i stedet for at lade sig repræsentere af flere forskellige fora. For Fødevareministeren bør holdes op sin udtalelse:

“Jeg går til forhandlingerne med en ambition om, at flere dyrearter bliver kontrolleret inden de transporteres, og at vi målretter kontrollen mod de virksomheder med dårlig regelefterlevelse, der gentagne gange udsætter dyrene for overlast”,

Yderligere rabat fra OK

Siden prisen på transportdiesel nåede et lavpunkt i slutningen af april med en pris på kr. 7,20/l. excl. moms er den stille og roligt kravlet opad igen, så niveauet nu er omkring de kr. 8,00/l.

Den forøgede efterspørgsel og dermed opadgående pris er i realiteten tegn på, at samfundet er ved at komme i gang igen, hvilket er positivt.

Men der er stadig kamp om markedet og Olieselskabet OK reagerer nu med at øge rabatsatsen til foreningens medlemmer.

Samarbejdsaftalen er blevet justeret med omgående virkning og har du lyst til at høre nærmere om, hvordan du får del i rabatten bedes du blot sende en mail til info@ravf.dk.

Dertil kommer naturligvis Medejerskabet, som i gennemsnit har svaret til 24 øre pr. liter i 2019

Se graf med oversigt over prisudviklingen siden årsskiftet her! – og vælg “Transportdiesel”.

EU udsætter frister

Som følge af corona-krisen har EU vedtaget en forordning, der forlænger en række frister på transportområdet.

Der er tale om frister for fornyelse og forlængelse af visse certifikater og licenser, godkendelser og tilladelser, samt visse periodiske kontroller og efteruddannelser.

Læs hvilke frister der er tale om på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Nyt DTL Magasin “på gaden”

Juni udgaven af DTL Magasinet er tilgængeligt på nettet – find det her!

I dette nummer sætter man b.la. fokus på ændringen i Godskørselsloven, der medfører krav om dansk løn på dansk grund og EU’s vejpakke.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Verner Østergaard ApS, 6430 Nordborg

God sommer!

Foreningen ønsker alle læsere af nyhedsbrevet en god sommer!

Vi er tilbage igen i august.